Sjukhus

När en läkare eller en tandläkare konstaterat att du behöver undersökas eller behandlas inom den specialiserade sjukvården, kan ni i samråd bestämma vilket offentligt sjukhus eller vilken offentlig poliklinik du ska remitteras till. Du kan även välja en vårdenhet inom den privata hälso- och sjukvården. Då ersätter FPA en del av dina vårdkostnader.


Vanligtvis ligger ansvaret för den specialiserade sjukvården hos det sjukvårdsdistrikt med ett centralsjukhus och andra sjukhus som din hemkommun hör till. Du kan även välja din vårdenhet för den specialiserade sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården var som helst i Finland. Du väljer vårdenhet inom den specialiserade sjukvården i samråd med den läkare eller tandläkare som skriver remissen.

Inom den specialiserade sjukvården är det alltid den behandlande läkaren eller tandläkaren som skriver remissen som bestämmer om vårdenhet. Han eller hon bedömer också på vilken nivå du behöver vård. Du kan inte uppsöka vård på ett sjukhus om din sjukdom kan behandlas inom primärvården. Du kan inte heller själv välja att anmäla dig som klient vid ett sjukhus som inte tillhandahåller den undersökning eller behandling som du behöver.

Inom den specialiserade sjukvården övergår vårdansvaret till den valda vårdenheten endast på basis av den sjukdom eller det vårdbehov som anges i remissen. Om du med andra ord behöver tjänster inom den specialiserade sjukvården flera gånger under samma år, kan du varje gång välja vårdenhet på nytt.

FPA ersätter dina resekostnader till den närmaste undersöknings- eller vårdenheten.

Än så länge finns det endast lite riksomfattande referensdata om den specialiserade sjukvårdens vårdenheter, till exempel information om köer och klienternas tillfredsställelse. De flesta sjukhusen har statistik om tillgången till vård på sin webbplats.