Information om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland finns numera på webbplatsen Suomi.fi

Vårdenhetsval.fi förmedlar information om användningen av hälso- och sjukvård i Finland och utomlands, särskilt i EU-området. Nättjänsten upprätthålls av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Om du söker information om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland, t.ex. din rätt att välja hälsovårdscentral eller sjukhus, hittar du info på nättjänsten Suomi.fi.

Fortsätt till webbplatsen Suomi.fi

Till vilket land och vilken typ av vård kan jag söka utomlands?

Ofta ställda frågor om vården i andra EU-länder

Följ oss på sociala medier