Känner du till dina rättigheter inom hälso- och sjukvården?

Vad är Vårdenhetsval.fi?

Vårdenhetsval.fi erbjuder information om användningen av hälsovårdstjänster utomlands samt valfriheten beträffande hälsovård i Finland. På webbplatsen finns information om patientens rättigheter, vårdkostnader och ersättningar samt information om hälso- och sjukvårdstjänster i olika länder. Webbplatsen är avsedd för alla som använder hälsovårdstjänster samt yrkesutbildade inom hälsovården.