1. Hur kan jag välja behandlande läkare?

Du kan välja vilken legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, vanligtvis en läkare eller sjukskötare, som ska behandla dig om valet går att ordna med tanke på verksamheten vid hälsostationen. Det rekommenderas att du kontaktar din egen hälsostation direkt när det gäller valet av behandlande läkare.