1. Jag vistas långa perioder i min fritidsbostad och ute i landsorten. Kan jag använda de lokala hälso- och sjukvårdstjänsterna?

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård överallt i Finland. Om du vistas en längre tid på orten där du har din sommarstuga kan du även få icke-brådskande vård på hälsostationen. Då ska din vård dock bygga på en vårdplan som har utarbetats på din egen hälsostation.

  1. För att få icke-brådskande vård krävs alltså alltid en vårdplan, vad är det?

En vårdplan utarbetas i samarbete med den behandlande yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. I planen antecknas till exempel diagnosen, behovet av vård och målet med vården samt medicineringen. I vårdplanen avtalar man även om sådant som du själv ombesörjer. Vid hälsostationen på orten där du har din sommarstuga får du uttryckligen den vård eller de undersökningar som ingår i din vårdplan.

  1. Hur ska jag gå till väga för att få vård som bygger på vårdplanen på orten där jag har min sommarstuga?

Gör en skriftlig anmälan om byte av vårdenhet till din egen hälsostation. Gör även en skriftlig anmälan av ditt vårdbehov till hälsostationen på orten där du har din sommarstuga. Vårdansvaret överförs senast inom tre veckor från det att anmälan tagits emot.