1. Hur kan jag byta hälsostation till en som passar mig bättre?

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja en vårdenhet (hälsostation) inom primärvården var som helst i Finland. För att byta hälsostation krävs att du gör en skriftlig anmälan till både din nuvarande och din nya hälsostation. Det kan ta upp till tre veckor att genomföra bytet. Mer information och eventuellt även en blankett för byte av hälsostation hittar du på kommunens webbplats eller på din hälsostation.

  1. Enligt lagen kan man byta hälsostation en gång om året. Blir jag alltså automatiskt klient vid min gamla hälsostation igen efter ett år eller måste jag anmäla att jag vill byta tillbaka?

När du har bytt hälsostation förblir du klient vid den nya hälsostationen så länge du vill. Om du vill bli klient vid din gamla hälsostation igen måste du göra en skriftlig anmälan också om detta byte. En del kommuner erbjuder sina klienter inom primärvården mer omfattande valfrihet än vad som stadgats i hälso- och sjukvårdslagen. I Helsingfors kan man till exempel byta hälsostation oftare än en gång om året.

  1. Kan jag anmäla bytet av hälsostation per e-post?

Anmälan om byte av hälsostation ska göras skriftligen. E-post eller ett annat elektroniskt dokument uppfyller också kravet på att anmälan ska ha skriftlig form. När myndigheten har fått ditt meddelande ska den utan dröjsmål meddela dig om att det elektroniska dokumentet har tagits emot, till exempel med ett automatiskt svarsmeddelande till din e-post.

  1. Jag skulle vilja välja primärvårdstjänster från olika hälsostationer i min hemkommun, går det?

Valet av hälsostation kan endast gälla en hälsostation i taget, och ditt val omfattar då alla tjänster inom primärvården. Du kan alltså inte välja att till exempel använda läkartjänster vid en hälsostation och laboratorietjänster vid en annan. En del kommuner vill dock erbjuda större valfrihet än vad som har stadgats i hälso- och sjukvårdslagen. Kontrollera alltså på kommunens webbplats eller hälsostationen vad som har avtalats om valet av hälso- och sjukvårdstjänster inom kommunens eller samkommunens område.

  1. Hur överförs patientinformationen till min nya hälsostation?

Som patient behöver du inte själv överföra din information till din nya vårdenhet. När du kommer till mottagningen för första gången informeras du om det gemensamma registret och om att informationen kan överlåtas mellan verksamhetsenheterna utan separat samtycke. Du kan även förbjuda att din information överlämnas till den nya hälsostationen. Då ansvarar du själv för att den nödvändiga informationen förmedlas till den yrkesutbildade person inom hälso-och sjukvården som vårdar dig.

  1. Måste jag betala klientavgiften också till den nya hälsostationen om jag redan har betalat årsavgiften till min gamla hälsostation?

Årsavgiften för den öppna sjukvården vid en hälsostation gäller under ett kalenderår vid den hälsovårdscentral där avgiften har erlagts. Om du alltså byter vårdenhet under kalenderåret och redan har betalat årsavgiften till din förra hälsostation måste du betala den också till den nya vårdenheten. Om du inte betalar årsavgiften uppbärs en avgift enligt förordningen om klientavgifter för användningen av tjänsterna.