Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Du kan välja den läkare eller annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel sjukskötare eller hälsovårdare, som behandlar dig vid hälsostationen eller på sjukhuset. Ditt val av den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som behandlar dig påverkas av möjligheterna att ordna din vård på ändamålsenligt sätt vid vårdenheten. Om du vill kan du hänvisas till fortsatt vård hos samma läkare eller tandläkare som behandlat dig tidigare.


För patienten är det ofta viktigt att själv kunna välja sin husläkare. I verkligheten styrs patientens frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. Ditt val kan dock inte tillgodoses om arbetsparet med läkare och sjukskötare på din hälsostation inte kan ta emot nya patienter inom ramen för sin arbetstid.