Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Dina möjligheter att välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ska behandla dig är specifika för kommunen och vårdenheten. Ditt val av den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som behandlar dig påverkas av möjligheterna att ordna din vård på ändamålsenligt sätt vid vårdenheten. Om du önskar att bli behandlad av en viss läkare, sjukskötare eller annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, kan du framföra ditt önskemål till exempel i samband med tidsbokningen.


Inom den offentliga hälso- och sjukvården styrs patienternas frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. Ditt val kan dock inte tillgodoses om arbetsparet med läkare och sjukskötare på din hälsostation inte kan ta emot nya patienter inom ramen för sin arbetstid.