Välj vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja din hälsovårdscentral var som helst i hela Finland. Tillsamman med din läkare kan du välja enhet för specialiserad vård där du vill få vård.


Den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården gäller inte Åland. Personer som bor på finska fastlandet kan därmed inte välja vårdenhet på Åland. På motsvarande sätt kan personer som bor på Åland inte välja tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som erbjuds på fastlandet.

Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, ger i första hand din egen hälsostation eller sjukvårdsdistrikt.