Finska och svenska är Finlands officiella språk och tjänster inom hälso- och sjukvård ges i allmänhet på dessa språk. I allmänhet talar de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården även engelska.

Vård ges på finska eller svenska beroende på om kommunen eller samkommunen som ordnar tjänsterna är en- eller tvåspråkig. I tvåspråkiga kommuner och samkommunen kan du välja om du vill använda finska eller svenska. I enspråkiga kommuner ges tjänsterna på antingen finska eller svenska. Den finländska lagstiftningen förpliktar inte vårdgivaren att erbjuda tjänster på andra språk än finska eller svenska.

I Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjoki ges tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården även på samiska.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård ska se till att patienten förstår de frågor som rör vården

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas tolkning.

Patienten själv eller vårdgivaren står för tolkkostnaderna.

  • Om du kommer till Finland från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och är i behov av medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland, räknas tolkkostnaderna till vårdkostnaderna och du behöver inte betalas dessa separat.
  • Du behöver inte heller betala tolkkostnaderna själv om du planerar vård i Finland och ditt bosättningsland har beviljat dig ett förhandstillstånd (blankett S2). I dessa fall faktureras tillståndsbeviljaren för tolkkostnaderna.
  • Du betalar själv tolkkostnaderna om du planerar vård i Finland utan ett förhandstillstånd (blankett S2) från ditt bosättningsland. Då måste du i allmänhet själv ordna nödvändig tolkning. Vårdpersonalen ordnar tolkning om du inte förstår informationen som rör din vård.
  • Om du är sjukförsäkrad i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och är i behov av brådskande vård under en tillfällig vistelse i Finland, kan du behöva betala förutom vårdkostnaderna även tolkkostnaderna.