Om situationen inte är akut kan du kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhusets jourmottagning i din vistelsekommun. Du kan även vända dig till en privat läkarstation.

  • De kommunala hälsovårdscentralerna har jour vardagar kl. 8–16. Övriga tiden är jouren i allmänhet centrerad till ett sjukhus. I vissa kommuner ordnas primärvårdsjouren även under tjänstetid på sjukhuset i en närkommun.
  • Kontaktuppgifter till hälsovårdscentralerna finns även på kommunernas webbplatser, till exempel i Helsingfors på adressen hel.fi.
  • Kontaktuppgifter för sjukhusens jourmottagningar.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård bedömer vårdbehovet då du kontaktar hälsovårdscentralen eller sjukhuset och hänvisar dig vid behov till läkare, sjukskötare eller till exempel fysioterapeut. Läkaren skickar dig vid behov till sjukhus för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.