En utländsk medborgare som bor stadigvarande i ett annat nordiskt land eller Australien kan visa sin rätt till vård även med ett pass som utfärdats i ett annat land. Ur passet för en person som kommer från Australien ska det framgå obegränsad rätt att bo i Australien. Dessutom ska personens stadigvarande bostadsadress vara i Australien eller ett annat nordiskt land.

Om du bor stadigvarande på Kanalöarna som hör till Förenade kungariket (Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark och Jersey), har du inte rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland, eftersom öarna inte tillhör EU. Du kan med andra ord inte visa din rätt till vård i Finland med ett pass från Kanalöarna.

Identitetshandling som ett intyg över rätt till vårdförmåner

Om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land kan du påvisa din rätt till medicinskt nödvändig vård även med en identitetshandling som är godkänd i ditt bosättningsland då du vistas tillfälligt i Finland. Du får vård för samma klientavgift som personer bosatta i Finland om du för vårdgivaren visar upp till exempel

  • körkort enligt EU-standarderna
  • kort utfärdat av skattemyndigheten
  • bankkort med foto
  • sjukförsäkringskort.