Du kan få intyget om du till exempel arbetar i Finland men inte bor stadigvarande i landet. Du kan även få intyget om du har hemkommun i Finland men ett annat land ansvarar för dina vårdkostnader.

På intyget finns information om

  • i vilken omfattning du har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Rätten till vård kan vara omfattande (all nödvändig vård) eller inskränkt (medicinskt nödvändig vård).
  • du har rätt till sjukvårdsersättningar från FPA
  • den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för dina vårdkostnader.

Ansöka om intyget

Intyget utfärdas av FPA:s center för internationella ärenden. Du kan ansöka om intyget hos FPA

  • med blankett SV 140 när du flyttar från Finland till utomlands eller om något annat land ansvarar för dina sjukvårdskostnader
  • med blankett SV 141 när du flyttar till Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

I vissa situationer utfärdar FPA:s center för internationella ärenden intyget utan begäran. Det kan också utfärdas på begäran av den offentliga hälso- och sjukvården till exempel då du själv inte kan skaffa ett nödvändigt intyg över rätt till vårdförmåner från ditt bosättningsland.