Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården. Du kan ansöka om förhandstillståndet från myndigheten i ditt bosättningsland, i allmänhet din sjukförsäkringsinstitution.

Förhandstillståndet används i EU- och EES-länderna och Schweiz. Varje land beviljar förhandstillståndet på landets officiella språk. På förhandstillståndet finns förutom dina personuppgifter även uppgifter om vårdgivaren, förhandstillståndets giltighetstid och behandling eller sjukdom för vilken förhandstillståndet har beviljats.

  • Förhandstillståndet är blankett S2. Andra förhandstillstånd fungerar inte inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.
  • Myndigheten i ditt bosättningsland beslutar om förhandstillstånd ska beviljas. I vissa situationer kan ett annat land bevilja förhandstillståndet, om ett annat land än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader.
  • Finland kan inte påverka om ditt bosättningsland beviljar dig ett förhandstillstånd.
  • FPA fakturerar tillståndsbeviljaren i efterhand för vårdkostnaderna enligt förhandstillståndet och ersätter kostnaderna till kommunen eller samkommunen som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du har fått ett förhandstillstånd för vård i Finland ska du ge tillståndet direkt till vårdgivaren.