Vid akut insjuknande, kronisk sjukdom samt graviditet och förlossning får du vård på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland.

Med medicinskt nödvändig vård avses vård som du måste få så att du tryggt kan återvända hem enligt din ursprungliga plan. Längden på din vistelse i Finland påverkar omfattningen av den vård som ges.

Du får det europeiska sjukvårdskortet hos din egen sjukförsäkringsinstitution

Du kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) eller ett intyg som ersätter det från din sjukförsäkringsinstitution.

Det europeiska sjukvårdskortet utfärdas av det land där du är sjukförsäkrad eller som ansvarar för dina vårdkostnader. Minderåriga barn ska ha ett eget europeiskt sjukvårdskort. För nyfödda och spädbarn godkänns moderns europeiska sjukvårdskort som intyg över rätt till vårdförmåner. Kortet ska vara giltigt vid den tidpunkt då vården ges.

Landet som utfärdar det europeiska sjukvårdskortet utfärdar kortet på landets officiella språk. Kortets framsida är alltid likadan, men baksidan kan variera mellan olika länder. I vissa länder har det europeiska sjukvårdskortet kombinerats med det nationella sjukförsäkringskortet. Det europeiska sjukvårdskortet gäller i allmänhet i 2–3 år men giltigheten varierar mellan länderna.

  • I det övre högra hörnet av kortet finns landskoden för landet som utfärdat kortet.
  • På raderna nedanför finns kortinnehavarens personuppgifter och uppgifter om sjukförsäkringsinstitution eller sjukkassa.
  • I det nedre högra hörnet står kortets sista giltighetsdatum.

Intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet

Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller har tappat bort det, kan du be om ett intyg som ersätter kortet från din sjukförsäkringsinstitution. Om du visar upp intyget som ersätter det europeiska sjukvårdsintyget inom den offentliga hälso- och sjukvården, får du vård på samma sätt som med det europeiska sjukvårdskortet.

Du kan få ersättning för vårdkostnader i efterhand

Innehavaren av ett europeiskt sjukvårdskort har rätt att få ersättning i efterhand om han eller hon har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och själv betalat vårdkostnaderna. Du kan ansöka om ersättning i efterhand från din sjukförsäkringsinstitution eller FPA.

FPA ersätter kostnaderna om en person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz har använt privata tjänster inom hälso- och sjukvård eller behövt betala läkemedels- eller resekostnader i samband med vård. Kostnaderna ersätts på basis av sjukförsäkringslagen på samma grundval som för de som är sjukförsäkrande i Finland. Förutsättningen för att få ersättning för kostnaderna är att kostnaderna har uppstått på grund av medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland.

Du kan ansöka om ersättning från FPA inom sex månader från att kostnaderna har uppstått med blankett SV 127. Om du ansöker om ersättning i ditt hemland och väljer vårdgivarlandets, det vill säga Finlands, lagenliga ersättningsförfarande, frågar din sjukvårdsanstalt om ersättningens belopp från FPA.

Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet

Om du inte får medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukförsäkringskortet i den offentliga hälsovården i Finland, kan du utreda saken via Europeiska kommissionens service SOLVIT. SOLVIT påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Läs mera om servicen SOLVIT på en sida www.solvit.eu.