För dina vårdkostnader ansvarar i allmänhet det land som betalar ut pensionen. Om du får pension från flera länder står ditt bosättningsland för dina vårdkostnader om du får pension även från bosättningslandet. Om du inte får pension från ditt bosättningsland, ansvarar det land i vilket du har tjänat in mest pension för dina vårdkostnader.

Om du flyttar från Finland till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och du får pension från Finland, får du ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Kortets baksida är limegrön. Med kortet

  • får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland
  • får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse utanför ditt bosättningsland i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • får du direktersättning i Finland för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp på apoteket och ambulansresor.

Det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA används endast utanför bosättningslandet i ett annat EU-/EES-land och Schweiz. Kortet gäller i två år och förnyas automatiskt.

Registrera dig vid bosättningslandets sjukförsäkringsinstitution

I ditt bosättningsland får du vård enligt lokal praxis på samma sätt som de som är bosatta i landet om du först registrerar dig hos din lokala sjukförsäkringsinstitution med blankett E 121. Du påvisar din rätt till vård i ditt bosättningsland med dokumentet som utfärdas av ifrågavarande lands sjukförsäkringsinstitution. Finland ersätter ditt bosättningsland för dina vårdkostnader.