Om du flyttar till Finland tillfälligt från ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien, har du rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personer från andra länder har rätt till brådskande vård. Om du flyttar till Finland permanent, har du samma rätt till vård som lokala invånare.

Ska du bo i Finland tillfälligt?

Du får brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården om du behöver vård under en tillfällig vistelse i Finland. Om du har kommit till Finland från ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien kan du även få annan medicinskt nödvändig vård, som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan alltid använda även tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, men då betalar du själv vårdkostnaderna.

Om du kommer till Finland tillfälligt och inte studerar, arbetar eller är pensionär under vistelsen, ska du läsa om din rätt till vård i avsnittet Om du blir sjuk under en resa i Finland.

Ska du bo permanent i Finland?

Alla som bor stadigvarande i Finland har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Magistraten registrerar din hemkommun i befolkningsdatasystemet. Din hemkommun ordnar dig tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, men du kan även välja att använda tjänster utanför din hemkommun.

Den som är bosatt i Finland är i allmänhet även sjukförsäkrad i Finland och får sjukvårdsersättning från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

Då du flyttar stadigvarande till Finland ska du göra följande:

  1. Gör en flyttanmälan till magistraten och anmäl din flytt även till ditt tidigare bosättningsland.
  2. Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu fastställts, ska du anmäla din flyttning till Finland.

Syftet med din flytt påverkar din rätt till vård

Din rätt till vård påverkas också av huruvida du flyttar till Finland som studerande eller forskare, arbetstagare eller pensionär.