Utomlands bosatta pensionärer

Om du som pensionstagare bor stadigvarande i ett EU-/EES-land eller Schweiz får du vård i ditt bosättningsland. Om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader kan du få vård även i Finland. Om du bor stadigvarande i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz får du endast brådskande vård i Finland. Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.


Alla personer som behöver brådskande vård i Finland behandlas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv för de kostnader som uppstår i samband med brådskande vård om

  • du inte har en hemkommun i Finland
  • du inte bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Den sociala tryggheten i Finland upphör i allmänhet om du som pensionstagare flyttar stadigvarande utomlands. Följden av en permanent flytt utomlands är i allmänhet även att du efter flytten inte längre har någon hemkommun i Finland.

Medborgarskapet, tiden man har bott i Finland eller skattebetalning har ingen betydelse då man fastställer en pensionstagares rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland efter flytt utomlands.

Boende i ett EU-/EES-land eller Schweiz

En pensionstagare som stadigvarande bor i ett EU-/EES-land eller Schweiz kan på grundval av EU-lagstiftningen ha rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättningar från FPA, även om han eller hon inte bor i Finland. För pensionstagarens vårdkostnader ansvarar i allmänhet det land som betalar ut pensionen.

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader och du bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, är du inte sjukförsäkrad i Finland. Du kan med andra ord inte använda FPA-kortet. Magistraten har dessutom registrerat att du inte har en hemkommun i Finland.

FPA beslutar om Finland ska ansvara för en pensionstagares vårdkostnader. Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader utfärdar FPA dig ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare. Med kortet kan du

  • påvisa din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, där du får vård mot samma klientavgift som kommuninvånare
  • använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i önskad kommun, där vården ges enligt ditt vårdbehov
  • få direktersättning för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården och för ambulansresor.
  • få direktersättning för läkemedelsinköp samt special- och tilläggsersättning för nödvändiga läkemedel under vistelsen i Finland.

Om du betalar dina vårdkostnader i Finland själv kan du ansöka om sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand.

Om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz som pensionstagare och Finland ansvarar för dina vårdkostnader, behöver du inget förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland.

Om Finland inte ansvarar för dina vårdkostnader får du ett europeiskt sjukvårdskort från det EU-/EES-land som betalar din pension eller Schweiz. Med kortet intygar du din rätt till vård i Finland.

Om inget EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för dina vårdkostnader, får du i Finland endast brådskande vård. Då ansvarar du själv för dina vårdkostnader.

Boende utanför EU/EES och Schweiz.

Om du bor utanför EU/EES eller Schweiz baserar sig din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på om du har en hemkommun i Finland. Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet.

  • Om du efter flytten har en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna.
  • Om du efter flytten inte har en hemkommun i Finland, kan du endast få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar vårdkostnaden själv.