Tillfällig vistelse i Finland

Du får brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården om du behöver vård under en tillfällig vistelse i Finland. Om du har kommit till Finland från ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien kan du få även annan medicinskt nödvändig vård, som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan alltid använda även tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, men då betalar du själv vårdkostnaderna.


Du får medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som personer som bor stadigvarande i Finland. Om du använder tjänster inom den privata hälso- och sjukvården betalar FPA sjukvårdsersättningar i efterhand.

Du får endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om du vistas i landet tillfälligt och du har kommit från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien.

Om du sökt dig till vård i Finland eller om syftet med din vistelse i Finland är att använda tjänster inom hälso- och sjukvården, ansvarar du i allmänhet själv för vårdkostnaderna. Ta reda på ersättningarna för kostnader från myndigheten i det land som ansvarar för dina vårdkostnader.

Vid bedömmningen av vistelsens längd, betraktar FPA din situation som en helhet.

Om du vistas i Finland tillfälligt och har svårt att få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du kontakta

Vad är medicinskt nödvändig vård?

Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Det kan vara fråga om till exempel en akut sjukdom, vård till följd av en kronisk sjukdom, uppföljning av graviditet eller förlossningsvård. Vård ges åtminstone i den omfattning att du tryggt kan återvända hem enligt din ursprungliga plan.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård bedömer hurdan vård du behöver och inom vilken tid du behöver den. I allmänhet gör en läkare eller tandläkare bedömningen av vårdbehovet. I bedömningen av vårdbehovet beaktas längden på din vistelse i Finland.

Du har rätt att under en tillfällig vistelse få vård även för sjukdomar som förutsätter dialysvård, syrgasterapi, särskild astmabehandling eller cytostatikabehandling. Detta gäller också ultraljudsundersökningar av hjärtat i samband med kroniska autoimmunsjukdomar.

Om vården kräver förhandsarrangemang ska du på förhand komma överens om vården med vårdgivaren. För till exempel dialysvård krävs en överenskommelse på förhand.

Boende i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och vistas tillfälligt i Finland, får du medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får vård på samma sätt och för samma klientavgift som bosatta i Finland om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet.

Om du i Finland använder tjänster inom den privata hälso- och sjukvården, betalar du alla vårdkostnader själv. Du får ersättning i efterhand från antingen din sjukförsäkringsinstitution eller FPA, om du själv har betalat kostnaderna för medicinskt nödvändig vård i Finland.

FPA ersätter vårdkostnaderna inom den privata hälso- och sjukvården samt läkemedels- och resekostnader i samband med vård på samma sätt som för dem som är bosatta i Finland.

Personer som är bosatta i ett annat nordiskt land

Du kan påvisa din rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i stället för med det europeiska sjukvårdskortet även med en officiell identitetshandling eller ett pass. Din stadigvarande bostadsadress ska vara i ett annat nordiskt land.

Boende i ett annat nordiskt land har rätt att inom den offentliga hälso- och sjukvården använda sitt eget språk: svenska, finska, norska, danska eller isländska. Vårdgivaren ordnar tolk vid behov.

Boende i Australien

Om du bor stadigvarande i Australien har du rätt att under din vistelse i Finland få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Vistelsen är i allmänhet tillfällig om du vistas i Finland som turist eller studerande.

Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma klientavgift som personer bosatta i Finland om du visar upp ett giltigt australiensiskt pass. Du kan påvisa din rätt till vård även med ett pass från ett annat land om det ur det framgår att du har obegränsad rätt att bo i Australien. Din stadigvarande bostadsadress ska vara i Australien.

Du kan även använda privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Då får du sjukvårdsersättningar för kostnader i samband med medicinskt nödvändig vård från FPA.