En papperslös person ansvarar i allmänhet själv för sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Om vårdkostnaderna inte kan uppbäras ersätter FPA kostnaderna till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården.

Med papperslösa personer avses flera olika persongrupper och terminologin är inte vedertagen. Med en papperslös person avses ofta alla eller någon av följande persongrupper:

  • en person som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som inte kommit från en EU-/EES-land eller Schweiz och vars uppehållstillstånd har gått ut eller personens ankomst till/vistelse i landet är olaglig
  • person som kommit till Finland för att studera från ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och vars förutsättning för uppehållstillståndet var en privat sjukförsäkring, men försäkringsskyddet har gått ut eller är inte täckande
  • en EU-medborgare som vistas i landet lagligt men som inte har ett försäkringsskydd för eventuell sjukdom eller sjukvård.

Global Clinic erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till papperslösa personer. Kliniken har verksamhet i Helsingfors, Åbo, Joensuu och Uleåborg och på dem arbetar frivilliga läkare och frivillig vårdpersonal. Patienterna kan vända sig till kliniken utan att behöva styrka sin identitet och alla kontakter förblir konfidentiella.

Kontaktuppgifter till Global Clinic

Helsingfors
telefon 044 977 4547
e-post globalclinic.finland(at)gmail.com

Åbo
telefon 046 625 1412

Uleåborg
e-post paperittomat@odl.fi

Joensuu
telefon 046 5900 186