Boende i Finland

Alla som bor stadigvarande i Finland har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. En person som är sjukförsäkrad i Finland får dessutom sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.


Magistraten registrerar din hemkommun i befolkningsdatasystemet. Din hemkommun ordnar tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården till dig.

Den som är bosatt i Finland är i allmänhet även sjukförsäkrad i Finland och får sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

Om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader eller om en internationell överenskommelse om social trygghet tillämpas på din flyttsituation, kan du ha rätt till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och sjukvårdsersättningar från FPA utan hemkommun eller sjukförsäkring i Finland. Skicka till FPA utan dröjsmål

  • blankett E 106, E 109, E 120, E 121, S1 eller S3 som utfärdats av ett annat EU- eller EES land eller Schweiz
  • blankett SF/Q4 som utfärdats av Québec i Kanada.

EU:s så kallade invandringsdirektiv rör i vissa situationer personer som kommer för att arbeta i Finland från andra länder än EU- och EES-länder och Schweiz. De har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som de som är bosatta i Finland.