Arbete i Finland

Om du kommer för att arbeta i Finland från ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Québec i Kanada, kan du i allmänhet använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättningar, även om du inte har hemkommun i Finland. FPA bekräftar din rätt till vård i Finland. Om du kommer för att arbeta från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz eller Québec i Kanada, grundar sig din rätt till vård på din hemkommun och sjukförsäkring i Finland.


Då du kommer till Finland för att arbeta påverkas din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland av följande faktorer:

 • det land från vilket du kommer från till Finland
 • anställningens lön
 • om du arbetar för en finländsk eller utländsk arbetsgivare.

Du kan ha rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och få sjukvårdsersättningar, även om du inte bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland. På ditt arbete tillämpas då i allmänhet EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet, på basis av vilken du har rätt till vård i Finland. Skicka till FPA utan dröjsmål

 • blankett E 106, E 109, E 120, E 121, S1 eller S3 som utfärdats av ett annat EU- eller EES land eller Schweiz
 • blankett SF/Q1 eller SF/Q4 som utfärdats av Québec i Kanada.

Om din avsikt är att flytta till Finland stadigvarande ska du göra en flyttanmälan till magistraten. Om magistraten registrerar en hemkommun, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Gränsarbetare i Finland

En gränsarbetare som arbetar i Finland och bor i Estland, Sverige eller Norge, har rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna. En gränsarbetare har ingen hemkommun i Finland, men han eller hon är på grund av sitt arbete sjukförsäkrad i Finland och får ett FPA-kort. En gränsarbetare har rätt till vård även i sitt bosättningsland.

Om du arbetar som gränsarbetare i Finland och är sjukförsäkrad i Finland,

 • kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som bosatta i Finland och du får sjukvårdsersättningar
 • får du ett FPA-kort och ett av FPA utfärdat europeiskt sjukvårdskort
 • får du vid behov från FPA ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du kan påvisa din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättningar
 • familjemedlemmar utanför arbetet har motsvarande rätt.

Arbetstagare som är utsänd från ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om din arbetsgivare sänder ut dig för att arbeta i Finland från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ansvarar utsändarlandet för dina sjukvårdskostnader. Du kvarstår i regel i sjukförsäkringssystemet i det land där din arbetsgivare finns.

Om din arbetsperiod i Finland varar mindre än ett år intygar du din rätt till vård i Finland med det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av arbetsgivarlandet. Då får du

 • medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna
 • sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader. Ansök om ersättningarna från FPA i efterhand.

Om du arbetar i Finland längre än ett år ska du skicka blankett E 106 eller S1, som utfärdats av arbetsgivarlandet, till FPA för registrering. Utifrån detta utfärdar FPA ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du intygar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och till sjukvårdsersättningar.

Arbetstagare från Québec, Kanada

Arbetstagare och utsända arbetstagare från Québec i Kanada, som vistas tillfälligt i Finland, omfattas av sjukförsäkringen i Québec. Sjukförsäkringsinstitution i Québec utfärdar blankett SF/Q1 eller SF/Q4 till arbetstagaren. Skicka in utan dröjsmål

 • blankett SF/Q1 för registrering hos Pensionsskyddscentralen
 • blankett SF/Q4 för registrering hos FPA.

Efter registrering

 • kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som bosatta i Finland och du får sjukvårdsersättningar
 • får du vid behov från FPA ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du kan påvisa din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och få sjukvårdsersättningar
 • har familjemedlemmar utanför arbetet som flyttar med arbetstagaren motsvarande rätt.

Arbetstagare från länder utanför EU

I allmänhet baserar sig rätten att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för en arbetstagare från ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz på om magistraten registrerat dig en hemkommun i Finland.

 • Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma klientavgift som kommuninvånarna.
 • Om du inte har någon hemkommun får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du ansvarar själv för vårdkostnaderna.

Din rätt att få sjukvårdsersättningar från FPA grundar sig endast på om du är sjukförsäkrad i Finland.

EU:s så kallade invandringsdirektiv rör i vissa situationer personer som kommer för att arbeta i Finland från andra länder än EU- och EES-länder och Schweiz och som har rätt bli bemötta likadant som de som är bosatta i Finland.