Arbeta utomlands och bo i Finland

Om du har en hemkommun i Finland kan du alltid använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna. På grundval av EU-lagstiftningen eller överenskommelser om social trygghet kan det även uppkomma situationer då du bor i Finland utan hemkommun och ändå har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då har du i allmänhet även rätt till sjukvårdsersättningar från FPA.


Arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar ditt arbetsland för dina sjukvårdskostnader och

  • du kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna
  • du får sjukvårdsersättningar från FPA
  • du kan använda tjänster inom hälso- och sjukvården i ditt arbetsland på samma sätt som de som är bosatta där
  • du är i allmänhet sjukförsäkrad i ditt arbetsland
  • du får det europeiska sjukvårdskortet från ditt arbetsland
  • du får ersättningar för vårdkostnader som uppstått utanför Finland från sjukförsäkringsinstitutionen i ditt arbetsland.

Om du går över till sjukförsäkringssystemet i ditt arbetsland kan du inte längre använda FPA-kortet eller det europeiska sjukvårdskortet som FPA utfärdat.

För administrationen av sjukvårdskostnaderna utfärdar sjukförsäkringsinstitutionen i ditt arbetsland registreringsblanketten E 106 eller S1, som du ska skicka till FPA. Myndigheterna kan även registrera uppgifterna direkt. Om ditt arbetsland är ett annat nordiskt land eller Förenade kungariket behövs ingen registrering av blanketten.

Om du inte har en hemkommun i Finland kan FPA vid behov ge dig ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. FPA kan skicka intyget också om vårdgivaren kan få statlig ersättning för dina vårdkostnader. Om du visar upp intyget får du vård på samma sätt som bosatta i Finland. Du betalar samma klientavgift som kommuninvånarna.

Arbeta i ett annat land

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz, grundar sig din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på magistratens registrering av hemkommun.

  • Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma klientavgift som kommuninvånarna.
  • Om du inte har någon hemkommun får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du ansvarar själv för vårdkostnaderna.

Om du är sjukförsäkrad i Finland har du ett FPA-kort och får sjukvårdsersättningar för vårdkostnader som uppstått i Finland och utomlands. Om du inte är sjukförsäkrad i Finland kan du inte använda FPA-kortet.

Om du flyttar till Israel som en utsänd arbetstagare och en internationell överenskommelse om social trygghet tillämpas på ditt arbete, förblir du sjukförsäkrad i Finland och kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Vid behov ger FPA dig ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du kan påvisa din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.