Utförsel av läkemedel till utlandet

Du kan i allmänhet ta med dig de receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel du behöver när du åker på en resa. Kontrollera begränsningarna gällande införsel före resan, eftersom det förekommer skillnader mellan länderna i fråga om vilka läkemedel man får föra med sig in i landet och i vilka mängder. Det är också bra att på förhand ta reda på bestämmelserna och begränsningarna i eventuella genomfartsländer.


När du reser utomlands ska du ta med dig recepten. Med dem kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att ha med dig läkemedel för personligt bruk. Om dina recept är i elektroniskt format ska du ta med patientanvisningen som läkaren skrivit ut eller en sammandragsutskrift om recepten, som du själv kan skriva ut i tjänsten Mina Kanta.fi sidor. Vid behov får du sammandragsutskrift även från apoteket eller en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.

När du reser ska du förvara läkemedlen i den ursprungliga förpackningen och packa ner dem i handbagaget. Fundera på om du behöver ta med dig diagnosinformationen eller en kopia av vårdjournalen på engelska eller översatt till språket i destinationslandet.

I vissa situationer kan det krävas till exempel ett införseltillstånd eller ett intyg som utfärdats av en myndighet. Information om begränsningarna gällande införsel av läkemedel får du av tullmyndigheten i destinationslandet och EU-ländernas kontaktpunkter.

Utförsel av narkotiska läkemedel och läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet till utlandet

När du reser inom Schengenområdet ska du ha med dig ett Schengenintyg om du har med dig läkemedel som klassificeras som narkotika, i huvudsak läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel) eller psykotropiska preparat. Intyget används för att påvisa att läkemedlet är nödvändigt.

Till Schengenområdet hör Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

I Finland kan ett Schengenintyg fås från apoteket. Ta med dig läkemedelsförpackningen, receptet på läkemedlet och ett resedokument (pass eller identitetskort) när du hämtar intyget.

Om du inte är säker på om du behöver ett Schengenintyg för din medicin kan du kontrollera saken på apoteket eller hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).