Du kan få ersättning från FPA för läkemedel som du har köpt i Finland om något av följande villkor uppfylls

 • du är sjukförsäkrad i Finland
 • du har en hemkommun i Finland
 • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
 • du på grund av ditt arbete är sjukförsäkrad i Finland eller är familjemedlem till en sådan person och bosatt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
 • du som pensionär bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård
 • du har sökt vård i Finland och har ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett E 112 eller S2).

Du kan ansöka om ersättning för läkemedelskostnaderna från din egen sjukförsäkringsinrättning om

 • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
 • du har kommit till Finland för att söka vård från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz utan förhandstillstånd (E 112 eller S2)
 • du är sjukförsäkrad i ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien.

Direktersättning för läkemedel

Läkemedelsersättningen kan ofta betalas som direktersättning i apoteket. Då dras ersättningen av från läkemedlets pris direkt. Du kan få direktersättning för ett läkemedelsinköp i apoteket om

 • du är sjukförsäkrad i Finland
 • du har en hemkommun i Finland
 • du som pensionär bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.

Apoteket kontrollerar din rätt till direktersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. En person som kommer från utlandet ska i allmänhet först betala läkemedlen själv och sedan ansöka om ersättning från FPA i efterhand.

Ansökan om specialersättningsrätt görs med ett läkarutlåtande

Man kan ansöka om specialersättningsrätt hos FPA med ett läkarutlåtande (läkarutlåtande B i den finländska hälso- och sjukvården). Om du vill ansöka om specialersättningsrätt ska du lämna in läkarutlåtandet till FPA.

Du kan beviljas specialersättningsrätt om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och vistas tillfälligt i Finland. Specialersättningsrätt kan även beviljas personer som omfattas av avtalet om social trygghet mellan Finland och Australien respektive Finland och Quebec.

Ansökan om ersättning

Du kan ansöka om ersättning från FPA för läkemedelskostnader som uppkommit i Finland med blankett SV 178

Ansökan ska lämnas in inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit. Som bilaga till ansökan behövs kopior av betalningskvittona och recepten samt en utredning av vården eller behandlingen.

Lämna in ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till ett FPA per post. Bilagorna kan även lämnas in via FPA:s e-tjänst.