Läkemedel som köpts på internet

Läkemedel kan under vissa förutsättningar köpas på internet i webbtjänster som drivs av apotek i Finland eller andra EU-länder. Näthandeln med läkemedel är dock förknippad med begränsningar och risker som man bör ta i beaktande.


Ett apotek som är verksamt i Finland kan sälja läkemedel via en webbtjänst om det har anmält att det använderwebbtjänsten till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Receptbelagda läkemedel kan expedieras via en webbtjänst om läkemedlet har ordinerats med ett elektroniskt recept.

Fimea upprätthåller en förteckning över finländska apoteks legitima webbtjänster på sin webbplats.

Inköp av läkemedel via en webbtjänst som drivs av ett apotek utomlands

Om du beställer läkemedel från ett annat EU-land ska du kontrollera att du gör beställningen från ett legitimt distributionsställe för läkemedel. På internet förekommer även illegal försäljning av läkemedel.

Läkemedel som beställs på internet ska vara lagliga preparat också i det land från vilket de beställs.

Legitima nätapotek som idkar distansförsäljning av läkemedel och som är verksamma inom Europeiska unionens område kan  identifieras med hjälp av en gemensam logotyp, som har tagits i bruk inom Europeiska unionens hela område. Med den gemensamma logotypen vill man främja säker näthandel med läkemedel.

På Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats finns landsspecifik information om legitima apotek som är verksamma inom EU och idkar näthandel med läkemedel.

Mer information om logotypen för legitima nätapotek hittar du på Europeiska kommissionens webbplats.

Du kan beställa läkemedel från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz i en mängd som motsvarar behovet för högst tre månader.

  • När det gäller receptbelagda läkemedel ska du ha ett giltigt recept på samma sätt som vid inköp av läkemedlet i ett apotek i Finland.
  • Förutom receptbelagda mediciner kan du beställa egenvårdspreparat och naturläkemedel samt registrerade eller oregistrerade homeopatiska eller antroposofiska (påminner om homeopatiska läkemedel) preparat.
  • Läkemedel som innehåller narkotika får inte införskaffas eller tas emot per post från länder utanför Finland.
  • Läkemedel som skaffats på internet eller per post från utlandet ersätts inte av sjukförsäkringen.

Det är olagligt att beställa läkemedel från andra länder än EU- och EES-länder samt Schweiz.

Beakta följande när du beställer läkemedel på internet

När du beställer läkemedel på internet ska du beakta att klassificeringen av läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder. Till exempel kan en hälsokostprodukt eller ett annat preparat, exempelvis ett kosttillskott, klassificeras som ett läkemedel i Finland. Då tillämpas samma bestämmelser på detta som på import av läkemedel.

Stora förpackningsstorlekar är ofta receptbelagda preparat i Finland även när det gäller egenvårdsläkemedel, vilket innebär att man behöver ett giltigt recept för att beställa dem. Detta gäller till exempel vanliga värkmediciner.

Dessutom är det bra att komma ihåg att det även säljs läkemedelsförfalskningar och föråldrade läkemedel på internet och att det är svårt att bedöma om ett läkemedel är äkta. Läkemedel passar inte alltid ihop och kan ha skadliga samverkningar.