Finländska recept

I Finland har recepten elektronisk form. Du kan köpa det läkemedel som har ordinerats dig i vilket apotek som helst om du visar upp den patientanvisning du har fått av läkaren, FPA-kortet eller ett identitetsbevis i apoteket.


Informationen om ditt elektroniska recept sparas i en centraliserad databas, Receptcentret, som är en del av Kanta-tjänsterna. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Utifrån informationen i Receptcentret kan vilket apotek som helst i Finland expediera det läkemedel du har ordinerats om du visar patientanvisningen, FPA-kortet eller ett identitetsbevis på apoteket.

I stället för ett recept får du en skriftlig patientanvisning av läkaren. Patientanvisningen innehåller information om läkemedlet och doseringsanvisningar. Om ett elektroniskt recept är utfärdat på namn och födelsedatum, kan du endast hämta ut läkemedlet från apoteket med patientanvisningen.

Du kan titta på din egen receptinformation i tjänsten Mina Kanta-sidor. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. För att använda tjänsten krävs även en finländsk personbeteckning.

Du kan förnya ett elektroniskt recept via Mina Kanta-sidorna eller din egen hälso- och sjukvårdsenhet eller via apoteket. Apoteken kan ta ut ett arvode för att förnya ett recept.

Informationen i Receptcentret finns tillgänglig för yrkesutbildade personer, som vårdar patienten inom hälso- och sjukvården, farmaceuter och provisorer på apotek samt studerande inom de aktuella områdena. Till exempel kan en läkare eller farmaceut kontrollera hela din medicinering i Receptcentret. Ditt samtycke krävs alltid för att de ska kunna titta på informationen. Läkare och sjukskötare som har ordinerat ett läkemedel har dock alltid tillstånd att se efter vilka läkemedel du har ordinerats i Receptcentret.

I Finland kan recept skrivas ut av en läkare, tandläkare eller sjukskötare

I Finland kan ett recept utfärdas av läkare, tandläkare och sjukskötare som har beviljats begränsad rätt att förskriva läkemedel. En sjukskötare kan få rätt att förskriva läkemedel för vissa vanliga sjukdomar eller rätt att fortsätta medicinering som ordinerats av en läkare vid vissa kroniska sjukdomar om han eller hon har genomgått den fortbildning som krävs och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljat honom eller henne en identifikationskod.

I Finland kan ett recept skrivas ut med antingen läkemedlets handelsnamn eller namnet på det verksamma ämnet i läkemedlet.

I Finland är ett recept giltigt i två år från datumet för utfärdande eller förnyelse. Recept för läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel) och läkemedel som klassificeras som narkotika är dock bara giltiga ett år.