Läkemedel

Du kan köpa läkemedel i ett annat EU-land med ett separat recept som kallas Recept för inköp av läkemedel utomlands. På motsvarande sätt expedierar finländska apotek recept som har skrivits ut i andra EU- och EES-länder eller Schweiz. Det här avsnittet innehåller även information om införsel och utförsel av läkemedel samt om apotek och läkemedelsbehandling i Finland.