Kontaktuppgifter till och information om tjänster som tillhandahålls av verksamhetsenheter inom den privata hälso- och sjukvården finns i webbtjänsten Palveluvaaka.

Du hittar också information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig.

www.finlandcare.fi