Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA deltar i årets resemässa 18–21.1.2018

16.1.2018

På vår mässavdelning kan man fråga om sjukvård i internationella situationer, bekanta sig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Sakkunniga från FPA och från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård är anträffbara på avdelning 6p60. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor […]

Vårdenhetsval.fi presenteras på Kommunmarknaden 13.–14.9.2017

11.9.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen www.vardenhetsval.fi på storevenemanget för kommunsektorn Kommunmarknaden. På webbplatsen finns ett omfattande informationspaket om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, om patientens rättigheter och ersättningen av vårdkostnader. Webbplatsen finns på finska, svenska, engelska och samiska och den ger information till medborgarna, de anställda inom […]

Vårdenhetsval.fi presenteras på evenemanget TERVE-SOS 2017 4–5.5.2017

3.5.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen Vårdenhetsval.fi på Finlands största utbildningsevenemang inom social- och hälsovården, TERVE-SOS, som ordnas i Mässcentret i Helsingfors 4–5.5.2017. Sakkunniga hos FPA som är insatta i frågor som gäller social- och hälsovårdsreformen besöker också vår monter. Informationspaket för medborgare och vårdpersonal Webbplatsen Vårdenhetsval.fi innehåller ett digert informationspaket om valfriheten […]

Vårdenhetsval.fi erbjuder information också på teckenspråk

9.2.2017

Den centrala informationen på webbplatsen Vårdenhetsval.fi har publicerats på teckenspråk på adressen . Webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa. […]

FPA och Vårdenhetsval.fi med på resemässan 19–22.1.2017

18.1.2017

FPA och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar det europeiska sjukvårdskortet och webbplatsen Vårdenhetsval.fi på resemässan på avdelning 6p60. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger aktuell information om att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands […]

Vårdenhetsval.fi nu också på samiska

7.11.2016

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi har öppnats på samiska på adressen . Tjänsten ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Vårdenhetsval.fi är en webbtjänst inom hälso- och sjukvården. Den är ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA och Social- och hälsovårdsministeriet. Webbplatsen betjänar alla som anlitar hälso- […]