Vårdenhetsval.fi inleder sitt femte år: vi gör om innehåll och får ett nytt namn

3.10.2019

I början av oktober firar Vårdenhetsval.fi webbplatsens fyraårsdag i arbetets tecken. Fyra år har inneburit en kontinuerlig utveckling av webbplatsen, där vi har förnyat såväl innehållet som strukturen och utseendet tillsammans med våra kunder. Även i nästa förnyelse har kundresponsen spelat en viktig roll: nästa år byter Vårdenhetsval.fi namn. Vad har ändrats på webbplatsen och […]

Kontaktpunkten medverkar på SuomiAreenas Medborgartorg i Björneborg den 15–19 juli 2019

9.7.2019

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns på plats på SuomiAreenas Medborgartorg i Björneborg den 15–19 juli 2019. Kontaktpunkten sätter tillsammans med FPA och Kanta-tjänsterna upp ett tält i närheten av salutorget i Björneborg. I tältet kan du diskutera med experter från kontaktpunkten, FPA och Kanta-tjänsterna samt bekanta dig med samtliga aktörers tjänster. Dessutom kan […]

Vad säger 2018 års statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård?

3.7.2019

Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård för år 2018, som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA, har färdigställts. Du kan bekanta dig med statistiken på kontaktpunktens . Statistiken visar att de kostnader för nödvändig vård som klienterna betalat inom EU minskade jämfört med det föregående året. År 2018 betalade klienterna cirka […]

Elektroniska recept fungerar nu även i Kroatien

28.6.2019

Användningen av elektroniska recept inom EU och i EES-länderna har ökat i och med att Kroatien nu har gått med. Finska elektroniska recept fungerar nu även i Estland och Kroatien. Du får ditt recept att fungera i Estland och Kroatien när du aktiverar samtycket till användning av tjänsten på Mina Kanta-sidorna. Samtycket kan ges för […]

Kontaktpunkten packar mässkaravanen och styr kosan mot TERVE-SOS-evenemanget i Uleåborg den 23–24 maj 2019

13.5.2019

Social- och hälsovårdsbranschens årliga expertevenemang TERVE-SOS samlar i maj åter en åhörarskara på kring tusen personer för att lyssna på 15 seminarier och över 70 sakkunnigas inlägg från social- och hälsovårdsfältet. I Uleåborg deltar även fler än 50 aktörer från social- och hälsovårdsbranschen med egna montrar – så även Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. […]

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

2.5.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi. Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fokuserar i fortsättningen på att ge vägledning i frågor kring hälso- och sjukvården i internationella situationer. Klientens situation förtydligas när informationen flyttas. Webbtjänsten Suomi.fi erbjuder information och tjänster för olika livssituationer, som bland annat omfattar hälsa samt hälso- och […]

Du som reser utomlands – den förändrade lagstiftningen har väl inte undgått dig?

10.4.2019

Planerar du en ryggsäcksresa eller en jordenruntresa som varar över ett halvår? Tillbringar du pensionsdagar i Spanien på vintern? Observera att lagen om bosättningsbaserad social trygghet i Finland ändrades i början av april. Vad innebär förnyelsen av den sociala tryggheten för hälso- och sjukvården för dig som vistas utomlands? Under en tillfällig utlandsvistelse får du […]

Elektroniska recept godkänns nu i Estland

28.1.2019

Finländska elektroniska recept kan från och med början av 2019 användas i Estland. I praktiken kan du köpa läkemedel i Estland med det elektroniska recept som en läkare utfärdar för dig i Finland. Du behöver alltså inte ett separat pappersrecept i Estland, , liksom i de övriga EU- och EES-länderna. Ett pappersrecept för inköp av […]

Det europeiska sjukvårdskortet kan åter beställas på kontaktpunktens avdelning på resemässan

11.1.2019

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA är med på mässan Matka 2019 den 17–20 januari 2019. Vår avdelning är 6p60. På vår mässavdelning kan du som bekant beställa det europeiska sjukvårdskortet, ställa frågor om internationell hälso- och sjukvård till experter och bekanta dig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi. I tärningsspelet med Europatema kan du testa […]

Kontaktpunkten syntes och hördes 2018 – vad händer 2019?

9.1.2019

Vid årsskiftet är det bra att stanna upp en stund och blicka tillbaka. Hur var året för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och vad siktar vi på i år? Kontaktpunkten träffade människor på olika evenemang Kontaktpunkten inledde år 2018 på resemässan i Helsingfors mässcenter, som redan blivit en tradition. Under mässan träffade vi tusentals […]