Vårdenhetsval.fi presenteras på Kommunmarknaden 13.–14.9.2017

11.9.2017


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen www.vardenhetsval.fi på storevenemanget för kommunsektorn Kommunmarknaden.

På webbplatsen finns ett omfattande informationspaket om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, om patientens rättigheter och ersättningen av vårdkostnader. Webbplatsen finns på finska, svenska, engelska och samiska och den ger information till medborgarna, de anställda inom hälso- och sjukvården och myndigheterna.

På Kommunmarknaden kan besökarna bekanta sig med webbplatsen Vårdenhetsval.fi och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård vid monter S25 på 2:a våningen. Kommunmarknaden, som arrangeras av Finlands Kommunförbund och tidningen Kuntalehti, samlar cirka 7 000 sakkunniga, tjänstemän och beslutsfattare inom den kommunala sektorn på Kommunernas hus i Helsingfors 13.–14.9.2017. Välkommen att besöka vår monter!

Information om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information både om valfriheten inom den nationella hälso- och sjukvården och inom den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. På webbplatsen finns bland annat information om priserna för privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och beskrivningar av hälso- och sjukvårdstjänsterna i över 50 olika länder.

– Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd både om hur man använder hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och om frågor som gäller hälso- och sjukvård för patienter som kommer till Finland. Vårdenhetsval.fi är vår viktigaste servicekanal men vi betjänar också per e-post, berättar Marika Lahtivirta, chef för Kontaktpunkten.

Varje medlemsstat i Europeiska unionen har en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikationen och informations¬utbytet i anslutning till den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. I Finland har kontaktpunkten placerats hos FPA i vars organisation den har verkat sedan den grundades, dvs. från och med 2014. Kontaktpunkten är en del av verksamheten vid FPA:s kompetenscenter för internationella ärenden.

Närmare information för medierna:
Annamari Qvist, kommunikationsplanerare, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 050 551 8498, fornamn.efternamn@fpa.fi