Vårdenhetsval.fi nu också på samiska

7.11.2016


Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi har öppnats på samiska på adressen saame.hoitopaikanvalinta.fi. Tjänsten ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands.

Vårdenhetsval.fi är en webbtjänst inom hälso- och sjukvården. Den är ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA och Social- och hälsovårdsministeriet.

Webbplatsen betjänar alla som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa.

Vårdenhetsval.fi hjälper också i frågor som gäller anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands eller om man reser till ett annat land för att få sjukvård.

Vårdenhetsval.fi lanserades i oktober 2015. Hela innehållet har hittills funnits på finska, svenska och engelska och nu utvidgas språkurvalet till nordsamiska. Nästan hela innehållet på webbplatsen har översatts till nordsamiska, frånsett de landsspecifika uppgifterna och den del som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

– Vårt mål är att utvidga språkurvalet till att täcka språk som talas i Finland och vi ville erbjuda också samiskspråkiga läsare information på deras eget modersmål, säger chefen för kontaktpunkten Marika Lahtivirta. – Vi hoppas att det allt större språkurvalet gör att så många som möjligt hittar webbplatsen och utnyttjar den information som erbjuds.
Närmare information för medierna:
Annamari Qvist, kommunikationsplanerare, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 050 551 8498, fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunder:
saame.hoitopaikanvalinta.fi
www.vardenhetsval.fi