Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA deltar i årets resemässa 18–21.1.2018

16.1.2018


På vår mässavdelning kan man fråga om sjukvård i internationella situationer, bekanta sig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Sakkunniga från FPA och från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård är anträffbara på avdelning 6p60.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om man insjuknar akut utomlands eller om man reser till ett annat land för att få sjukvård. På sidorna finns även information om patientens rättigheter, vårdkostnaderna och kostnadsersättningarna samt om inköp av läkemedel utomlands.

– Vi har nyligen uppdaterat de landsspecifika beskrivningarna om hälso- och sjukvårdstjänsterna i mer än 50 länder. De landsspecifika beskrivningarna innehåller nyttig information för resenärer om hälso- och sjukvårdstjänsterna i olika länder. Det går behändigt att skriva ut en beskrivning till exempel inför en resa. Sidorna fungerar bra också i mobilen eller på pekdatorn, berättar Annamari Qvist, kommunikationsplanerare vid kontaktpunkten. – Hela innehållet på webbplatsen Vårdenhetsval.fi finns tillgängligt på finska, svenska, engelska och nordsamiska. Webbplatsen har också information på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Med det europeiska sjukvårdskortet får man vård om man insjuknar utomlands

Det lönar sig att ta med det europeiska sjukvårdskortet på resan eftersom ett plötsligt insjuknande under en utlandsresa annars kan bli dyrt. Med kortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården när man reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får man också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om man behöver vård på grund av graviditet eller förlossning. Med det europeiska sjukvårdskortet får man vård till samma pris som de lokala invånarna. Redan uppemot 1,9 miljoner finländare har skaffat det europeiska sjukvårdskortet.

Den vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för får det europeiska sjukvårdskortet av FPA. Medan resemässan pågår kan man beställa kortet på vår mässavdelning. Kortet är avgiftsfritt. Det europeiska sjukvårdskortet kan också beställas på nätet via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst eller på servicenumret 020 692 223, mån–fre kl. 8–17. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobilcertifikat.

Följ med stämningarna på vår mässavdelning i sociala medier på #Matka2018 och #hoitopaikanvalinta.

Närmare information för medierna:
Annamari Qvist, kommunikationsplanerare, tfn 050 551 8498
Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 040 354 7396
fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunder:
www.vardenhetsval.fi