Patientskador utomlands

På patientskador tillämpas det alltid vårdgivande landets lagstiftning och patientförsäkring. Detta betyder att man ansöker om ersättning för en patientskada från det vårdgivande landets patientförsäkring. Alla EU-länder har patientförsäkringssystem för den vård som ges i landet.


Den finländska patientförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands.

När du söker dig utomlands för vård ska du ta reda på landets patientskadesystem. Säkerställ också att du fått tillräckligt mycket information vården och åtgärderna och om de riskerna som förknippas till dessa.

Säkerställ att vårdgivaren har ett tillstånd för sin verksamhet

När du söker dig utomlands för vård ska du säkerställa att vårdgivaren har ett tillstånd för sin verksamhet och en ändamålsenlig patientskadeförsäkring för vården som ges. Ta så långt det går också reda på bakgrunden för den behandlande läkaren eller läkaren som utför ingreppet, till exempel rätten att utöva yrket och eventuella begränsningar.

Kontaktpunkten i det vårdgivande EU-landet svarar på frågor om landets patientförsäkringssystem och hänvisar vid behov till rätt myndighet. Också landets övriga myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvården samt den lagstadgade sjukförsäkringen ger information.

Om du har råkat ut för en patientskada utomlands

Fråga vårdgivaren eller kontaktpunkten i det vårdgivande landet hur du söker ersättning för patientskadan.

Även om ditt vårdbehov orsakats av en patientskada som inträffat utomlands, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun. Du får vård i enlighet med läkarens bedömning av vårdbehovet.