Ungern

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112.


Akut insjuknande

Information om sjukvård i Ungern ges av den nationella sjukförsäkringskassan Országos Egészségbiztosítasi Pénztár (OEP).

När du uppsöker en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och identitetshandling eller pass. Då bör du få vården kostnadsfritt. Det lönar sig att ha med sig papperskopior av det europeiska sjukvårdskortet eller av det provisoriska intyg som ersätter kortet så att du kan lämna en kopia till vårdenheten.

I Ungern finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du uppsöker vård inom den privata sektorn står du själv för vården till alla delar.

Läkare

Vänd dig till en läkare som har ett avtal med den nationella ungerska sjukkassan. Sådana läkares mottagningar känns i allmänhet igen på den ungerskspråkiga beskrivningen ”a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató ” (avtalsenlig serviceproducent).

I Ungern ska du först vända dig till en allmänläkare (háziorvos). För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Specialistvård finns i allmänhet tillgänglig på polikliniker (szakrendelő). Undantag är dock hudläkare, gynekolog, urolog, öron- och halsläkare, ögonläkare, cancerläkare och kirurg. Sådana specialistläkares mottagningar kan uppsökas direkt.

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka direkt. Anlita en läkare som har ett avtal med sjukkassan. Tandvården är kostnadsfri när det är fråga om akuta fall, vårdhänvisning av en specialist, tandbevarande vård, sjukdomar i tandköttet eller operation. Materialkostnaderna står patienten i regel själv för. Notera att de flesta tandläkare som marknadsför sina tjänster har inte något avtal med den nationella sjukkassan. Avtalstandläkarna tillhandahåller i regel endast ovan nämnda vårdformer. Tandvården är kostnadsfri för personer under 18 år, personer över 60 år och för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn.

Läkemedel

När du på apoteket (gyógyszertár) tar ut receptbelagda läkemedel som en läkare har ordinerat ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Då får du en ersättning, vars nivå beror på sjukdomen och typen av läkemedel. Ersättningen dras direkt av från läkemedlets pris på apoteket, och således betalar du endast en självriskandel. För vissa inte helt nödvändiga läkemedel kan du emellertid bli tvungen att betala fullt pris.

Vård på sjukhus

I regel ger en läkare remiss till sjukhusvård inom den offentliga sektorn (öppen eller sluten vård). I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka ett offentligt sjukhus direkt. Det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling ska visas upp i receptionen. Sjukhusvården är kostnadsfri, utom när du

  • inte har remiss av en läkare för sjukhusvården
  • uppsöker en annan vårdenhet än den dit läkaren hänvisat dig
  • uppsöker en läkare som inte har jour just då

Självriskavgiften är högst 100 000 ungerska forint. Den som på ett sjukhus vill ha tjänster utöver standardnivån (till exempel ett rymligare rum, specialmåltider) betalar kostnaderna för detta själv.

Kostnaderna för vård på ett privatsjukhus betalar du själv i sin helhet.

Ambulanstransport är kostnadsfri i brådskande fall om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättningar från Ungerns sjukförsäkringsinstitution eller från FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

En lista över serviceproducenter inom hälso- och sjukvård i Ungern finns på Ungerns nationella sjukförsäkringskassas (OEP) webbplats. Tjänsten finns endast på ungerska.

I nättjänsten What Clinic kan du söka efter tandläkareläkare eller kliniker i Ungern. Notera att listan är inte komplett och den anges också privata vårdgivare. I Allianz Worldwide-tjänsten kan du söka efter ungerska sjukhus, läkare eller andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvård. Söktjänsterna är på engelska.

Om du söker efter läkare eller sjukhus som erbjuder en viss typ av vård kan du få hjälp av Ungerns kontaktpunkt eller Ungerns nationella sjukförsäkringskassa (OEP).

Vårdpraxis och kostnader för vården

Specialister i Ungern godkänner en remiss av en läkare i Finland eller i ett annat EU-land om den är på engelska. Endast i de fall då det finns bristfälliga uppgifter eller oklarheter på remissen kan patienten ombes skaffa en ny remiss av en läkare i Ungern.

Läkare i Ungern är skyldiga att ge vård endast på ungerska. I allmänhet talar läkarna även engelska.

Ungerska sjukhus och läkarstationer förutsätter i allmänhet att man betalar innan vård ges. Oftast blir du ombedd att betala antingen via banköverföring i förskott eller kontant vid vårdenheten.

Ungerns nationella sjukförsäkringskassa (OEP) uppdaterar priserna för vård av patienter från EU-länderna varje månad. Den uppdaterade prislistan finns på OEP:s webbplats, men endast på ungerska. Du kan också fråga om priserna av vården via e-post från addressen nemzetk(at)oep.hu.

Kvalitet och säkerhet i vården

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i Ungern behöver tillstånd för att utöva sitt yrke. För beviljande av tillstånd ansvarar National Public Health and Medical Officer Service (NPHMOS).

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvård i Ungern är enligt lag skyldiga att utföra interna kvalitetskontroller. Mer information om kvalitets- och säkerhetsstandarderna samt om klagomålsförfaranden finns på Ungerns kontaktpunkts webbplats.