Tyskland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Om du insjuknar i Tyskland, visa ditt europeiska sjukförsäkringskort till vårdgivaren. Du ska på läkarmottagningen välja en av sjukkassorna som betalar kostnaderna för sjukvården. Du kan fritt välja vilken kassa som helst som tillhör till det lagstadgade sjukförsäkringssystemet i Tyskland (GKV-Spitzenverband.de).

Om du blir tvungen att betala fullt pris vid en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du spara kvittona och kontakta en sjukkassa. I Tyskland finns det även helt privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som inte har avtal med det lagstadgade sjukförsäkringssystemet. Om du uppsöker vård inom den privata sektorn står du själv för alla vårdkostnader. I så fall kan du ansöka ersättning efteråt från FPA med blankett SV 128.

Läkare

Uppsök en läkare (Arzt/Ärztin) som har ett avtal med en sjukkassa (Vertragsarzt eller Kassenarzt). Kontaktuppgifter till läkare får du till exempel på en webservice EU-Patienten.de.

Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på läkarmottagningen. På mottagningen blir du vanligen ombedd att lämna uppgifter om längden på din vistelse i Tyskland och man vill försäkra sig om att du inte har rest till Tyskland uttryckligen för att få sjukvård. Du ska också välja en sjukkassa som läkaren kommer att fakturera för vårdkostnaderna.

För besök hos en specialist (Facharzt/Fachärztin) behövs vanligen ingen remiss av en allmänläkare. Vården är avgiftsfri om du visar upp remissen och kvittot (under samma kvartal) på betald allmänläkaravgift till specialistmottagningen.

Tandläkare

En tandläkare (Zahnarzt/Zahnärztin) kan man vända sig till direkt. Betalningsförfarandet är det samma som hos allmänläkare.

Läkemedel

När du på apoteket (Apotheke) tar ut läkemedel som en läkare har ordinerat ska du förutom receptet visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Då betalar du för vissa läkemedel endast en självriskavgift, som är 10 procent av läkemedlets totalpris (men dock minst 5 euro och högst 10 euro per läkemedel). Många vanliga värk- och hostmediciner måste man betala själv. Även läkemedel för förkylning faller ofta utanför ersättningssystemet. Läkemedelsersättningarna beräknas utifrån referenspriser. Läkemedel som har klassificerats som ersättningsgilla får personer under 18 år vanligen kostnadsfritt.

I Tyskland har apoteken oftast öppet vardagar kl. 9–18.30 och lördagar antingen kl. 9–13 eller 9–16. Under andra tider får man läkemedel från de jourhavande apoteken (Apotheken-Notdienst). Uppgifter om de jourhavande apoteken finns i fönstret på alla apotek. En förteckning över de apotek som har jour finns också på nätet (aponet.de) och i lokaltidningarna.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i allmänhet remiss av en läkare. Kontakta också den sjukkassa som du valt redan på förhand för att få ersättning. I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka ett sjukhus som har ett vårdavtal (zugelassenes Krankenhaus) direkt. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på mottagningen. Om du har blivit tvungen att uppsöka sjukhus utan läkarremiss ska du be sjukhuset kontakta någon av sjukkassorna. För sjukhusvården betalar du en självriskandel som är 10 euro per dag (för högst 28 dagar per kalenderår). Alla hälso- och sjukvårdstjänster på sjukhus som är nödvändiga för behandling av sjukdom är ersättningsgilla. Tilläggstjänster (till exempel kostnader för privatrum) måste man emellertid betala själv. För personer under 18 år är sjukhusvården kostnadsfri.

En läkare ska konstatera att transport med ambulansfordon är nödvändig på grund av ditt hälsotillstånd. Ett giltigt europeiskt sjukvårdskort ska visas upp för läkaren.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Om du på egen hand vill söka vård i Tyskland kan du söka efter en lämplig serviceproducent inom hälso- och sjukvården sökmotorn (eu-patienten.de) på Tysklands kontaktpunkts webbplats. Med sökmotorn kan du söka efter läkare, tandläkare, sjukhus samt fysioterapeuter och andra instanser som erbjuder vård efter ort eller vård.

Vårdpraxis

Du kan i allmänhet uppsöka en specialistmottagning direkt. Det krävs ingen remiss av en allmänläkare i Finland eller Tyskland. Det är dock bra att på förhand boka tid och om möjligt diskutera den erbjudna vården med specialisten eller annan vårdpersonal innan du reser till Tyskland.

Innan du reser till Tyskland för vård är det bra att också fråga vårdenheten vilka patienthandlingar du bör ta med dig. Om du tar med dig nödvändiga handlingar kan du undgå att samma undersökning görs på nytt i Tyskland.

Vårdkostnaderna

Du kan jämföra kostnaderna på privata läkar- och tandläkartjänster i prislistan för läkare (GOÄ - Gebührenordnung für Ärzte) och prislistan för tandläkare (Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ).

Priserna för sjukhusvård finns i DRG-katalogen.

Priserna är riktgivande. Du kan även behöva betala en större summa om vården som du får är mer krävande än de priser som nämns i listorna. Den bästa uppskattningen av vårdpriset får du om du på förhand informerar dig om kostnaderna från den instans som ger vården.

Kvalitet och säkerhet i vården

I Tyskland finns enhetliga standarder gällande vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Information om kvaliteten på vården som ges i Tyskland finns bland annat på följande webbsidor: dkg.promato.de och gkv-spitzenverband.de.