Turkiet

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112. Notera dock att de som svarar på nödnumret inte nödvändigtvis talar engelska. Om du till exempel befinner dig på hotellet kan du be hotellpersonalen ringa samtalet för din räkning.


Akut insjuknande

Sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården motsvarar inte nivån i Finland och endast i sällsynta fall talar personalen engelska. Högklassiga privata tjänster finns att tillgå i de största städerna (till exempel Ankara, Antalya och Istanbul) och på stora turistorter. Läkarna inom den privata sektorn har ofta utbildat sig utomlands. I akuta situationer kan du uppsöka vilket sjukhus som helst. På landsbygden finns hälso- och sjukvårdstjänster i mycket begränsad utsträckning.

Den som reser till Turkiet bör också teckna en omfattande reseförsäkring. Även om sjukvården är förmånligare än i många europeiska länder blir vårdavgifterna i allvarliga fall höga. Många privata läkare förutsätter kontantbetalning. På semesterorterna finns också kliniker som godkänner reseförsäkringskort och som betjänar på engelska. På en del semesterorter är det också möjligt att tillkalla en privat läkare till hotellet.

I Turkiet finns både privata och offentliga ambulanser. I regel tar det längre tid för de offentliga ambulanserna att komma fram än för de privata ambulanserna. Om du behöver anlita ambulans bör du kontrollera i reseförsäkringen om den omfattar anlitande av privat ambulans.

Apotek och läkemedel

Det finns många apotek (eczane) i landet. I anslutning till privata sjukhus finns ofta ett apotek. Apoteken kan sälja läkemedel för enkla sjukdomar utan recept från en läkare. Apotekspersonalen hänvisar också vid behov till läkare. Läkemedelspriserna är reglerade och i regel förmånliga. Apoteken har i regel öppet måndag till lördag kl. 9.00–19.30. På söndagar har de flesta apotek stängt. Varje område har dock ett apotek som har öppet varje dag dygnet runt. Kontaktuppgifter till det jourhavande apoteket står på apotekens dörr och kan också tas fram med sökfunktionen på webbplatsen eczanebul (på turkiska).

Tandvård

Tandvård finns att tillgå till förmånligt pris men nivån på tandklinikerna varierar betydligt. Reseförsäkringen ersätter i regel endast nödvändig tandvård.

Källor: Utrikesministeriet, Turkiets ambassad, Washington D.C., Turkey for You