Tunisien

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 190.


Akut insjuknande

I Tunisiens huvudstad och på turistorterna finns flera privata kliniker av internationell standard. I de största städerna fungerar den offentliga hälso- och sjukvården någorlunda väl men lider ofta av resursbrist.

De privata klinikerna fungerar på samma sätt som sjukhus och många åtgärder utförs på dem. Specialiserade sjukvårdstjänster kan finnas i endast begränsad utsträckning. På de internationella klinikerna finns läkare som talar engelska, men speciellt inom den offentliga sektorn talar den övriga personalen ofta endast arabiska eller franska. Utanför städerna finns ambulanser i endast begränsad utsträckning. Det finns många apotek och kontaktuppgifter till det jourhavande apoteket finns ofta på apotekens dörr eller fönster.

I Sousse har en del hotell egna läkare, som vid behov gör sjukbesök. Till exempel har privatkliniken Les Oliviers i Sousse fortgående jour. I Hammamet finns den privata kliniken Polyclinique Hammamet.

Ytterligare information om priserna finns på franska på tunisiska hälsovårdsministeriets webbplats. Du bör dock försäkra dig om priserna på ort och ställe.

Den som reser till Tunisien bör också teckna en omfattande reseförsäkring. Serviceproducenterna av hälso- och sjukvård kräver emellertid ofta kontantbetalning på förhand. På de flesta ställen godkänns inte betalningsförbindelser från finska försäkringsbolag och endast på några ställen godkänns kreditkort.

Källor: Utrikesministeriet, U.S. Department of State: A service of the Bureau of Consular Affairs, Allo Expat, The World Travel Guide