Tjeckien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

I Republiken Tjeckien betalar patienten en klientavgift som självrisk för hälso- och sjukvård som omfattas av det offentliga systemet. Tjeskiska Sjukförsäkring Institutes webbplats finns utförlig information om sjukvård också på svenska.

Om du har blivit tvungen att betala vården kontant kan sjukförsäkringskassan inte gottgöra kostnaderna medan du ännu befinner sig i Tjeckien. För dessa kostnader kan du i efterhand söka ersättning från FPA.

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med den tjeckiska sjukförsäkringen (de flesta har ett avtal). Kontaktuppgifter till läkare fås på sjukförsäkringskassornas lokala kontor. Läkarmottagningarna är i regel öppna vardagar kl. 7–17.

Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling hos läkaren. Om du inte har dessa handlingar med dig får du vara beredd på att betala fullt pris för vården kontant.

På basis av det europeiska sjukvårdskortet skriver läkaren ett intyg över rätt till sjukvård i Tjeckien (Potvrzení o nároku). För intyget frågar läkaren hur länge du har för avsikt att vistas i Tjeckien och ber att du väljer en tjeckisk sjukförsäkringskassa. Du kan välja kassan fritt, och kassan ersätter sjukvårdskostnaderna i Republiken Tjeckien. När du undertecknar det intyg som läkaren har skrivit bekräftar du längden på vistelsen, valet av kassa och att du inte har rest till Tjeckien uttryckligen för att få vård.

Läkaren tar ut en klientavgift som är 90 tjeckiska koruna i akuta fall utanför mottagningstiderna.

För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Barnläkare eller gynekolog kan också uppsökas direkt. Om läkaren hänvisar till tilläggsundersökningar, ska han eller hon ge ett motsvarande antal kopior av intyget över rätt till sjukvård i Tjeckien. Kopian ska visas upp för den läkare som utför tilläggsundersökningen.

Tandläkare

En tandläkare (zubari) kan uppsökas direkt. Gå till väga på samma sätt som i fråga om allmänläkare. Då betalar 90 tjeckiska koruna i akuta fall. Dessutom kan extra avgifter tas ut för vård och material utöver standarden (till exempel material för lagning av tänder).

Läkemedel

När en läkare ordinerar läkemedel ger han eller hon vid sidan av receptet en kopia av intyget om rätt till sjukvård i Tjeckien. Med intyget får du läkemedel till nedsatt pris på apoteket. Ersättningen för olika läkemedel varierar mellan 0 och 100 procent.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan man direkt uppsöka ett sjukhus som har ett avtal med en tjeckisk sjukförsäkringskassa.

På sjukhuset ska det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling visas upp. För akut vård på sjukhus är avgiften 90 tjeckiska koruna.

Ambulanstransport är kostnadsfri när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet vid vårdinrättningen.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Tjeckiska kontaktpunkten upprätthåller på sin webbplats en söktjänst, där du hittar uppgifter om sådana serviceproducenter inom hälso- och sjukvård som önskar utländska patienter som kunder. Serviceproducenterna har frivilligt anmält sig till söktjänsten. Du kan söka en vårdenhet till exempel efter ort eller medicinskt specialområde.

Vårdpraxis och kostnader för vården

I Tjeckien krävs i allmänhet remiss av en allmänläkare både för att få komma till en specialist och för sjukhusvård.

En del läkarstationer och sjukhus godkänner en remiss på engelska. Det finns dock även serviceproducenter som kräver remiss på tjeckiska som skrivits av en lokal läkare. Du bör komma överens om detta på förhand med vårdsstället.

För hälsovårdstjänsterna i Tjeckien finns inga vägledande priser eller någon riktgivande prislista. En del av serviceproducenterna inom hälso- och sjukvård publicerar vårdpriserna på sina webbplatser. Bäst uppskattning av kostnaderna får du om du diskuterar dem direkt med den instans som erbjuder vården.

Kvalitet och säkerhet i vården

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvård i Tjeckien måste uppfylla vissa kriterier (utbildning, kvalitet på vården och vårdutrustningen, hygienstandarder och så vidare), men det finns inget obligatoriskt kvalitetssäkringssystem eller någon kvalitetsklassificering i landet.

Om du är missnöjd med vården som du har fått, får du hjälp av Tjeckiens kontaktpunkts anvisningar.