Thailand

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 1669.


Hälso- och sjukvård

Tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster varierar i olika delar av Thailand. I Bangkok finns flera privata sjukhus med utländska och thailändska läkare. De flesta har utbildat sig utomlands antingen i Europa eller i Förenta staterna. Också i Chiang Mai, Samui och Pattaya finns brådskande akutvård samt rutin- och långtidsvård i omfattande utsträckning.

På turistområdena talar största delen av läkarna engelska. I regel kommer man snabbt till läkare och jämfört med Finland är prisnivån skälig. Priserna varierar och det är skäl att kontrollera dem på plats. Notera att man ofta måste betala separat för varje undersökning och åtgärd och för läkemedel. De flesta läkare har specialiserat sig inom något område. Det kan hända att man inte nödvändigtvis så lätt får tag på en allmänläkare. Utanför turistområdena finns det endast tillgång till primärhälsovård.

Högklassiga privata sjukhus är till exempel Bumrungrad International Hospital och Bangkok Heart Hospital i Bangkok. I Pattaya får man högklassiga hälsovårdstjänster till exempel på Pattaya International Hospital och Bangkok Pattaya Hospital i närheten av Pattaya. I Chiang Mai får man högklassig vård åtminstone på sjukhuset Chiangmai Ram. I Phuket får man vård på internationell nivå åtminstone på Bangkok Phuket Hospital. Sjukhuskedjan Bangkok Hospital håller generellt sett hög nivå och har sjukhus på olika håll i Thailand (förutom Pattaya och Phuket också till exempel Hua Hin, Koh Samui och Rayong).

På större orter är det vanligt att läkare som arbetar på sjukhus har mottagning efter arbetsdagen på en liten privat klinik. På dessa kliniker får man ofta vård snabbt och smidigt. På en liten klinik är vården ofta också förmånligare än på ett stort privat sjukhus.

Den som reser till Thailand bör också teckna en omfattande reseförsäkring. Hemtransport är dyrt och svårt att ordna utan privat resenärsförsäkring. Ofta påbörjas vården inte före försäkringsbolagets bekräftelse eller en förhandsbetalning. På sjukhus förutsätts ofta kontantbetalning.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Det är skäl att notera att i Thailand är ambulanssystemet ännu under utveckling. Större sjukhus har ibland ambulanser i vilka man omedelbart kan påbörja brådskande vård. Akutvården är dock i regel ordnad genom frivilligorganisationer. Ambulanser är särskilt i Bangkok ovanliga på grund av den livliga trafiken. Bilarna ger inte alltid heller plats för ambulansen.

Om du före resan misstänker att din primärsjukdom kan orsaka behov av brådskande vård under vistelsen i Thailand bör du ordna inkvartering i närheten av något sjukhus. Då får du vid behov vård i tid.

Läkemedel

Nivån på apoteken varierar. I regel finns det ett apotek i anslutning till sjukhusen, och det lönar sig att skaffa läkemedlen därifrån samtidigt som man besöker läkaren. Läkemedelsurvalet varierar enligt nivån på sjukhuset. Oftast finns det både dyra ursprungspreparat och förmånligare generiska preparat.

Notera att i Thailand kan läkarna ordinera en större mängd läkemedel för behandling av sjukdomen än läkarna i Finland. Man ordinerar eventuellt också onödiga läkemedel även för smärre åkommor. Om du får en stor mängd läkemedel eller om du misstänker att din åkomma inte kräver läkemedelsbehandling bör du förhålla dig kritisk till läkemedlen. Vid behov kan du be om en annan läkares åsikt.