Spanien och Kanarieöarna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna fås på den spanska socialförsäkringsinstitutionens (Instituto Nacional de la Seguridad Social) webbplats, institutionens lokala kontor eller regionala hälsoservicekontor (Servicio Regional de Salud). Vid kontoren kan du be om kontaktuppgifter till hälsovårdscentraler, läkare och sjukhus som ingår i det offentliga systemet. Du får kontaktuppgifter för olika regioner också vid ministeriet för hälso- och socialtjänsten och jämlikhet.

I Spanien är den offentliga hälso- och sjukvården kostnadsfri.

I vissa delar av landet, i synnerhet på öarna utanför fastlandet, kan det vara lång väg till vårdtjänster inom det offentliga systemet.

Läkare

Du kan träffa en allmänläkare (médico de familia) eller barnläkare (pediatra) direkt genom att uppsöka hälsovårdscentralen (centro sanitario eller centro de salud) eller mottagningen av en läkare som är med i det offentliga systemet (consultorio). För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Säkerställ att den behandlande läkaren hör till Spaniens offentliga hälso- och sjukvårdssystem (asistencia sanitaria pública eller asistencia del Sistema Nacional de Salud) och visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På så sätt är vården kostnadsfri. Det är bra att ha med sig en papperskopia av kortet, så att du kan visa upp ditt kort på mottagningen och ge kopian till läkaren.

Observera att några hälsovårdscentraler, läkarmottagningar och sjukhus också kan ha mottagningar för privatpatienter. De har dock olika mottagningstider för patienter inom den offentliga och den privata sektorn. Om du blir ombedd att betala, är du i systemet för privat vård i stället för offentlig vård. Då accepteras inte det europeiska sjukvårdskortet och för vården debiteras fullt pris. I Spanien betalar man själv för privat vård.

Tandläkare

Tandvård finns oftast inte tillgänglig inom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och kostnaderna för tandvård ersätts inte. Endast akuta åtgärder kan ges kostnadsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården i Spanien förordnat åt dig, ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket (farmacia).

Alla kunder måste betala en del av sina läkemedelskostnader själv. Om du vistas i Spanien tillfälligt, betalar du mot uppvisande av ditt europeiska sjukvårdskort en självriskandel om 50 procent för medicinskt nödvändig läkemedelsbehandling. Finländska pensionstagare som bor stadigvarande i Spanien betalar vanligtvis en självriskandel om 10 procent för läkemedelsinköp.

Du kan hämta ut läkemedel på vilket apotek som helst. Om det inte framgår av ditt födelsedatum på sjukvårdskortet att du är pensionär, kan du bli ombedd att visa upp ytterligare intyg.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från en specialistläkare. I brådskande sjukfall kan du emellertid gå direkt till jourhavande kliniken (ambulatorio) eller sjukhus polikliniken (urgencias). När du visar upp remissen och dessutom det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling i receptionen på ett sjukhus som ingår i det offentliga sjukhuset, är vården och läkemedlen kostnadsfria. I annat fall likställs du med privata patienter och då måste du betala för vården.

Ambulanstransporter är kostnadsfria om transporten är nödvändig på grund av medicinska skäl och du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

På det spanska ministeriet för hälso- och socialtjänsten och jämlikhets (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) webbplats finns en söktjänst, där du kan söka offentliga och privata sjukhus. Söktjänsten är på engelska och fungerar främst utifrån geografiska områden.

I allmänregistret för hälso- och sjukvårdstjänster(REGCESS) kan du söka information om offentliga och privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Spanien och tjänsterna som dessa erbjuder. I registret finns sjukhus, kliniker och andra vårdinrättningar, läkarstationer och till exempel optikers- och apotekstjänster. Du kan ange sökkriterierna på engelska eller spanska. Uppgifterna om vårdenheterna är i huvudsak på spanska.

Mer information om tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården hittar du på webbplats av ministeriet för hälso- och socialtjänsten och jämlikhet. Samtliga provinser i Spanien har egna webbplatser med information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i regionen. Vissa provinser har listat serviceleverantörer på sin webbplats (se länklistan längst ned på sidan) och lagt ut information till exempel om vårdköer. Till exempel på webbplatsen för provinsen Madrid finns listor över sjukhus och läkarstationer i provinsen.

På det spanska ministeriet för hälso- och socialtjänsten och jämlikhets webbplats finns också en lista över patientorganisationer som kan vara till hjälp om du letar efter behandling för en viss sjukdom.

Vårdpraxis

För besök hos specialistläkare krävs en remiss från allmänläkare. Om du har en remiss från en läkare i Finland ska du i förväg kontrollera vid vårdenheten om den godkänns.

Vårdkostnaderna

De provinsiella myndigheterna publicerar ofta prisinformation för den offentliga hälso- och sjukvården i regionen på sina webbplatser. Du kan också kontakta direkt den vårdenhet som du valt ut och fråga om vårdkostnaderna. Serviceprislistan för privata sjukhus och läkarstationer finns vanligtvis på respektive vårdenhets webbplats.

Kvalitet och säkerhet i vården

De provinsiella myndigheterna övervakar kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvårdstjänsterna i regionen. För ytterligare information kan du kontakta myndigheterna i den region där din vårdenhet ligger.