Slovenien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

För sjukvårdsersättningar ansvarar Sloveniens sjukförsäkringsinstitution Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Den är indelad i tio regionala enheter som du kan kontakta för närmare information om sjukvård i Slovenien. Kontaktuppgifter till huvudkontoret och de regionala enheterna finns på ZZZS webbplats på engelska.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privatläkare som har ett vårdavtal med ZZZS.

I Slovenien finns det även helt privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du uppsöker vård inom den privata sektorn, betalar du själv hela vårdkostnaden.

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare (zdravnik splošne medicine) vid en hälsovårdscentral eller till en privat läkare som har ett avtal med ZZZS. Kontaktuppgifter finns på ZZZS webbplats. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet (eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet) och en identitetshandling.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare. Betalningsförfarandet är det samma som ovan. Nödvändiga fortsatta undersökningar (till exempel laboratorieprov och röntgenundersökningar) ingår i priset för vården. Akutvård är kostnadsfri.

Tandläkare

Tandvård ges på hälsovårdscentraler eller hos ZZZS avtalstandläkare. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet då du uppsöker tandläkare.

Läkemedel

Du får ersättning på apoteket (lekarna) för läkemedel som en läkare har ordinerat om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Du kan köpa läkemedel på vilket apotek som helst som har ett avtal med ZZZS. Ersättningarna på läkemedel varierar, det vill säga du betalar 30, 90 eller 100 procent av läkemedlets pris. Vissa läkemedel kan man få kostnadsfritt. Dessutom kan läkemedel vara kostnadsfria för vissa persongrupper, till exempel barn och unga.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i regel remiss av en specialist eller allmänläkare. I akuta situationer kan du uppsöka akutvårdsenheten (urgenca) vid närmaste sjukhus direkt. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på mottagningen. Akutvården är kostnadsfri.

För ambulanstransport i akuta situationer behöver ingen avgift betalas om den behandlande läkaren konstaterar att behovet av transport varit brådskande. Om du i icke-brådskande fall behöver ambulanstransport på grund av hälsotillståndet, betalar du högst 90 procent av priset för transporten om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Sloveniens sjukförsäkringsinstitutions (ZZZS) webbplats finns en slovenisk sökfunktion där du kan söka efter alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvård som ingår i Sloveniens offentliga hälso- och sjukvårdssystem och som samarbetar med sjukförsäkringsinstitutionen.

Sloveniens kontaktpunkts webbplats finns en engelsk söktjänst där du kan söka efter serviceproducenter inom hälso- och sjukvården efter specialområde och geografiskt område. I tjänsten har man även registrerat serviceproducenternas specialistområden och de behandlingsmetoder som erbjuds.

I Slovenien finns vissa privata läkar- och tandläkarstationer och kliniker. I landet finns dock inga privata sjukhus. De offentliga sjukhusen tar emot ett visst antal patienter som inte omfattas av landets sjukförsäkring och som själva betalar vårdkostnaderna.

Vårdpraxis och kostnader för vården

För besök hos en specialist i Slovenien behövs i allmänhet remiss av en allmänläkare. Privatläkarnas rutiner varierar. Kontrollera före resan om vårdenheten kräver remiss och om en i Finland utfärdad, engelskspråkig remiss accepteras.

Om du planerar att söka vård på ett offentligt sjukhus bör du informera dig om huruvida sjukhuset tar emot patienter som betalar själva.

Det rekommenderas att du frågar om vårdpriserna direkt vid vårdenheten.

Vårdens kvalitet och patientsäkerhet

Läkare och tandläkare som arbetar i Slovenien hör till Sloveniens medicinska förening och de är skyldiga att förnya sina läkar- eller tandläkarlicenser vart sjunde år.

Sloveniens hälsovårdsministerium, landets sjukförsäkringsinstitution och de medicinska föreningarna övervakar kvaliteten och säkerheten på de verksamheter som ges av serviceproducenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Mer information finns på Sloveniens kontaktpunkts webbplats.