Slovakien

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112 eller 155.


Akut insjuknande

Du får nödvändig sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet vid offentliga och privata vårdenheter som har ett avtal med ett sjukförsäkringsbolag (de flesta har ett avtal).

  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa

Du kan fritt välja vilket bolags avtalsvårdenhet du vill anlita som patient. Bolagen ersätter endast vård som har getts vid en avtalsvårdenhet. Kontaktuppgifter till vårdenheterna får du av sjukförsäkringsbolagen. Genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet får du i allmänhet vård direkt (någon registrering innan hos ett sjukförsäkringsbolag förutsätts inte).

I Slovakien finns det även privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som inte har avtal med ett sjukförsäkringsbolag. Om du uppsöker en sådan vårdenhet betalar du själv hela kostnaden.

Information om sjukvård finns på engelska på webbplatsen för den slovakiska tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvården.

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med ett slovakiskt sjukförsäkringsbolag. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Ange vilket sjukförsäkringsbolag du väljer och hur länge du vistas i Slovakien. Då är vården kostnadsfri. För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare, och då är vården kostnadsfri.

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka direkt. Nödvändig tandvård ges kostnadsfritt hos en avtalstandläkare (information om dessa tandläkare fås via sjukförsäkringsbolagen). I fråga om betalningen är förfaringssättet det samma som hos en allmänläkare. I den kostnadsfria vården ingår standardmaterial. Om dyrare material används är tandläkaren skyldig att informera patienten om detta på förhand. Patienten ska själv betala prisskillnaden mellan de dyrare materialen och standardmaterialen. Priserna varierar från tandläkare till tandläkare.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Om du inte har något kort, kan ett provisoriskt intyg som ersätter kortet beställas till sjukhuset till exempel via de ovan nämnda slovakiska sjukförsäkringsbolagen. Om patienten på grund av sitt hälsotillstånd inte kan välja bolag gör sjukhuset det valet på patientens vägnar.

När de nödvändiga handlingarna har visats upp på sjukhuset är vården och läkemedlen kostnadsfria. Den som är med en annan person på sjukhuset (till exempel en mor/far som är med sitt barn på sjukhuset) betalar 3,32 euro per dag (ankomst- och avresedagen räknas tillsammans som en dag). Avgiften tas ut för högst 21 dagar. Den som är med ett barn under 3 år eller ett cancersjukt barn under 18 år på sjukhuset betalar dock ingen avgift.

I akuta situationer kan du uppsöka akutpolikliniken vid ett avtalssjukhus direkt. På akutmottagningen är avgiften 1,99 euro om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Avgiften behöver inte betalas om patienten måste läggas in på sjukhus för slutenvård. Observera dock att vissa mera invecklade behandlingar kan vara mycket dyra och ersätts inte nödvändigtvis i Slovakien. För dessa kostnader kan man i efterhand söka ersättning från FPA.

I akuta situationer är ambulanstransport kostnadsfri.

Meddelande till resande till Slovakiens bergsområden

Kostnader för räddning, första hjälpen och sjuktransport i Slovakiens bergsområden ingår inte i den offentliga hälso- och sjukvården, utan dessa kostnader måste man betala själv. Kostnaderna kan uppgå till tusentals euro, så det rekommenderas att du skaffar en separat försäkring.

Läkemedel

Läkemedel som har ordinerats av en läkare kan tas ut på vilket apotek som helst. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Ersättningsnivån beror på läkemedlet – du kan fråga om storleken på ersättningen redan då läkaren skriver ut receptet. För vissa läkemedel betalar du själv hela kostnaden, andra får du till nedsatt pris eller kostnadsfritt. Ersättningen dras av från läkemedlens pris direkt på apoteket. För recept som ger rätt till läkemedelsersättning måste ofta också en separat receptavgift om 0,17 euro betalas.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Slovakiens kontaktpunkts webbplats finns en engelsk söktjänst där du kan söka efter serviceproducenter inom hälso- och sjukvården efter specialområde och geografiskt område. I tjänsten har man registrerat serviceproducenternas specialistområden och de behandlingsmetoder som erbjuds.

På Slovakiens sjukförsäkringsinstitutions webbplats (www.zzz.sk) finns en lista över landets sjukhus på slovakiska samt söktjänst, där du kan söka efter läkare, ambulans, optiker eller någon annan serviceproducent inom hälso- och sjukvård.

Vårdpraxis och kostnader för vårde

För besök hos en specialist i Slovakien behövs i allmänhet remiss av en allmänläkare. Du kan be om en remiss hos både en privat och en offentlig allmänläkare i Slovakien. Om du har en remiss på engelska från en läkare i Finland, ska du på förhand säkerställa vid vårdenheten att remissen accepteras.

Utan remiss kan du uppsöka tandläkare, gynekolog, dermatolog, psykiater och ögonläkare (om det gäller ordination av glasögon)

Det rekommenderas att du tar reda på vårdpriset direkt vid vårdenheten. Vissa serviceproducenter inom hälso- och sjukvård publicerar prisuppgifterna även på sina webbplatser.

Kvalitet och säkerhet i vården

Slovakiens hälsovårdsministeriumövervakningsmyndigheten för hälsovården och medicinska föreningar övervakar kvaliteten på aktörerna inom hälsovården. Med information om kvalitetsövervakningen och klagomålsförfaranden finns på  Slovakiens kontaktpunkts webbplats.

I sökmotorn på Slovakiens kontaktpunkts webbplats finns information om huruvida den serviceproducent som du har valt har ett giltigt tillstånd att utöva hälsovårdsverksamhet.