Rumänien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Information om hälso- och sjukvårdsystemet ges på rumänska av Rumäniens sjukförsäkringsinstitution Casa Nationala de Asigurări de Sănătate (CNAS).

I Rumänien varierar tillgången och nivån på offentlig hälso- och sjukvård. I större städer är tillgången på läkar- och sjukhustjänster bättre än på landsbygden, där utbudet kan vara mycket begränsat.

I Rumänien finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster. Kostnaderna för dessa är inte ersättningsgilla i Rumänien, utan du betalar själv hela vårdkostnaden.

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med CNAS. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Tjänster som ingår i primärhälsovården är kostnadsfria, men för andra tjänster uppbärs en självriskandel. Kostnaden för en specialistkonsultation varierar beroende på läkarens utbildningsnivå och specialitetsområde. För tilläggsundersökningar, till exempel laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar, måste man betala separata avgifter.

Tandläkare

I Rumänien finns det få tandläkare som har ett avtal med CNAS. Hos sådana tandläkare betalas för vissa åtgärder en ersättning, men i regel måste du betala kostnaderna själv i Rumänien. För personer i åldern 18 år och yngre är tandvården kostnadsfri. Brådskande tandvård är avgiftsfri för alla.

Läkemedel

När du på apoteket tar ut receptbelagda läkemedel som en läkare i Rumänien har ordinerat, ska du visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du ersättning för receptbelagda läkemedel. Nivån på ersättningen varierar beroende på läkemedlet. Du får läkemedlen antingen kostnadsfritt eller betalar en del av priset. Barn under 18 år och gravida kvinnor får läkemedel kostnadsfritt.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka ett sjukhus direkt. Kontrollera att sjukhuset har ett avtal med CNAS. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. För sjukhusvård och vissa tjänster (bland annat laboratorieprov, bilddiagnostiska tjänster) tas också en självriskandel ut. Om du vill ha tilläggstjänster på sjukhuset, till exempel ett större rum, står du själv för kostnaderna.

Ambulanstjänster är kostnadsfria i Rumänien.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.