Portugal

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

På det portugisiska fastlandet får du information om vårdenheter och ersättningar vid de regionala hälsovårdsbyråerna (Administração Regional de Saúde).

I Portugal erbjuds även privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du använder privata hälso- och sjukvårdstjänster, betalar du hela vårdkostnaden själv.

Madeira och Azorerna har sin egen praxis. Information om den får du på Madeira vid den regionala hälsovårdsavdelningen (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira) i Funchal och på Azorerna vid den lokala avdelningen för hälsovårdstjänster (Direção Regional de Saúde dos Açores) i Angra do Heroismo.

Läkare

På det portugisiska fastlandet ska du uppsöka den närmaste hälsovårdscentralen (Centro de Saúde). På hälsovårdscentralerna tillhandahålls tjänster hos både allmänläkare och specialistläkare.

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling och be om att få vård enligt EU-bestämmelserna. Då betalar du en användaravgift (taxa moderadora), vilken samtidigt är självriskandelen för vården. Användaravgiften varierar beroende på åtgärden. Sjukvården är helt kostnadsfri bland annat för barn under 12 år, gravida kvinnor, långtidssjuka och i vissa fall för pensionärer (du får närmare information vid den regionala hälsovårdsbyrån).

I brådskande sjukfall kan du dygnet runt uppsöka en öppen jourmottagning (Serviço Atendimento Permanente, SAP) eller ett öppet sjukhus.

Utbudet av offentliga tandläkartjänster är begränsat och för vården betalar man en användaravgift som varierar beroende på ingreppet.

Vård på sjukhus

Till sjukhusvård hänvisas du vanligtvis av en läkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset och be om att få vård enligt EU-bestämmelserna. Om du har en remiss borde sjukhusvården vara kostnadsfri. För tilläggsundersökningar kan separata avgifter tas ut. Prehospital akutsjukvård är alltid kostnadsfri.

Sjuktransport i nödfall är kostnadsfritt. Enligt lagen som trädde i kraft i början av 2012 kan kostnaderna för sjuktransport ersättas även i icke-brådskande fall antingen delvis eller helt, om vissa villkor uppfylls. Du får mer information hos hälsoförvaltningen och de regionala hälsokontoren.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel som en läkare förordnat åt dig i Portugal ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på apoteket (apótek). Du får då ersättning för de flesta läkemedlen. Av priset för receptbelagda läkemedel ersätts vanligtvis 15–95 procent (15, 37, 69 eller 95 procent). Ersättningsnivån beror bland annat på hur allvarlig sjukdomen är som behandlas. I de svåraste fallen är läkemedlen helt kostnadsfria.

Apoteken har vanligtvis öppet på vardagar kl. 9–13 och 15–19. På veckoslut är öppettiden oftast kl. 9–13. Kontaktuppgifterna till apotek med dygnetruntjour anges på alla apotekens dörrar.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.

Att uppsöka vården

Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Portugal hittar du enklast med sökmotorerna på internet. Privatsjukhus och privata läkarstationer finns det mer av i de större städerna och på turistområden, till exempel Lissabon, Porto, Cascais och Algarve. Anvisningar om hur du hittar offentliga och privata serviceproducenter finns också på den portugisiska kontaktpunktens webbplats.

Du kan även söka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som registrerat sig i de portugisiska läkar-, tandläkar- och sjukskötarförbunden i följande söktjänster:

Om du inte hittar namnet som du söker via läkarförbundets sökmotor, kan du kontakta det portugisiska läkarförbundet per e-post på adressen omcne(at)omcne.pt.

Vårdpraxis och kostnader för vården

Om du uppsöker till exempel en specialistläkare, kontrollera hos vårdenheten i förväg om du behöver remiss från en allmänläkare för besöket. Praxis kan varierara beroende på specialområde och vårdenhet.

Du kan söka priser inom den privata hälso- och sjukvården på webbplatserna för enskilda serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. Det är också bra att kontrollera priset hos serviceproducenten innan du söker dig till vården.

Kvalitet och säkerhet i vården

Det portugisiska läkarförbundet övervakar korrektheten och lagenligheten inom läkarnas verksamhet. Om du har tvivel angående en läkares kompetens, kan du kontakta läkarförbundet.

Information om kvalitetskontrollen, besvärsförfaranden och kliniska standarder inom hälso- och sjukvården hittar du på den portugisiska kontaktpunktens webbplats.