Polen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999.


Akut insjuknande

I Polen sköts ersättningar inom hälso- och sjukvården av den nationella hälsofonden Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ. Fondens regionkontor ger kontaktuppgifter till vårdenheter som har avtal med NFZ. Du känner igen sådana vårdenheter också på bokstäverna NFZ på logotypen.

Läkare och vård på sjukhus

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med NFZ. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Undantag från detta är gynekolog, förlossningsläkare, tandläkare, specialistläkare i könssjukdomar, cancerläkare och psykiater, vars mottagning du kan besöka utan remiss.

När du visar upp ditt giltiga europeiska sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet och en identitetshandling, är vården kostnadsfri. Allmänläkarmottagningar har vanligtvis öppet måndag–fredag kl. 8–18. Utanför öppettiderna, på helger och på semester ges vård dygnet runt av vissa enheter, vars kontaktuppgifter du får på NFZ regionala kontor.

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. I nödfall kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus (SOR). Vid NFZ avtalssjukhus får du vården kostnadsfritt när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du också ambulanstransporten kostnadsfritt när det är fråga om en nödsituation.

Tandläkare

Hos tandläkaren får du endast vissa vårdåtgärder och material kostnadsfritt. På mottagningen finns en lista över de kostnadsfria tjänsterna. I huvudsak omfattas tandvården i Polen dock inte av ersättningssystemet, vilket betyder att du betalar vårdkostnaden själv. Tandläkare erbjuder ofta både tjänster inom NFZ och privat tandvård. Tjänster inom NFZ är inte nödvändigtvis tillgängliga alla dagar. Det är bra att kontrollera detta hos läkaren i förväg.

Läkemedel

Läkare och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har ett avtal med NFZ kan skriva ut läkemedel på recept. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort med receptet på apoteket.

För vissa läkemedel betalar du ett fast pris och för andra kan du få ersättning. För vissa läkemedel utgår ingen ersättning.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos FPA med  SV 128.

Att uppsöka vården

Information om hälsovården i Polen hittar du på följande webbplatser på polska:

Informationscentral för hälso- och sjukvårdssystemen (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ), där finns följande sökmotor:

Också den polska kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta en serviceproducent inom hälso- och sjukvården, mer information kan du hitta på den polska kontaktpunktens webbplats.

Vårdpraxis och kostnader för vården

För vård hos en specialistläkare och på sjukhus krävs oftast en remiss från en allmänläkare. Fråga i förväg om vårdenheten accepterar remiss från en läkare i Finland.

Information om vårdpriserna finns på webbplatsen för serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. Du kan också begära information om vårdkostnaden direkt hos serviceproducenten.

Kvalitet och säkerhet i vården

I Polen stadgas hälso- och sjukvårdens kvalitets- och säkerhetsstandarder och de etiska principerna för utgivande av vård i lagen.

Hälso- och sjukvården övervakas av

Dessutom övervakar den polska nationella hälsofonden att serviceproducenterna inom den offentliga hälso- och sjukvården följer avtalen. På den polska kontaktpunktens webbplats finns ett täckande informationspaket om kvaliteten i och tillsynen av hälso- och sjukvården.