Norge

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 113.


Akut insjuknande

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Norge räcker det därför oftast att du visar upp en identitetshandling eller ditt giltiga FPA-kort.

För vård inom den offentliga hälso- och sjukvården behöver du vanligtvis inte ansöka om ersättning i efterhand. Ersättningen är redan dragen av priset, med andra ord betalar du bara självriskandelen. För resekostnader ansöker du emellertid om ersättning i efterhand.

I Norge finns även privatläkare och -sjukhus som inte har ett sjukförsäkringsavtal. Privat sjukvård ersätts inte i Norge.

Du får information om praxis och ersättningar inom hälso- och sjukvården hos Norges hälsoekonomiförvaltning (Helseøkonomiforvaltningen, HELFO) på norska och delvis även på engelska. Du får även information om hälso- och sjukvården hos det norska ministeriet för hälsa och omsorg.

Läkare

Uppsök en allmänläkare (fastlege) som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. I Norge är de flesta läkarna avtalsläkare. Du kan fråga om kontaktuppgifter till läkare på HELFO:s nummer 810 59 500 (samtal från Norge). Om du behöver brådskande vård kan du gå till den kommunala läkarjouren (den kommunale legevakten) på din vistelseort. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare.

  • Visa upp en identitetshandling eller ditt FPA-kort hos läkaren.
  • Patientavgifter tas inte ut av barn under 16 år och gravida kvinnor vid besök som har med graviditeten att göra.
  • Det årliga avgiftstaket inom den offentliga hälso- och sjukvården är 2 185 norska kronor. När detta belopp överskridits får du ett så kallat frikort (frikort) och mot uppvisande av kortet får du vården kostnadsfritt.

Tandläkare

Tandläkarkostnader ersätts inte i Norge, utan vanligtvis betalar du hela kostnaden själv. I specialfall (till exempel tandkirurgi) kan du få ersättning. Din behandlande tandläkare anvisar dig om hur du får ersättningen. För barn under 18 är den offentliga tandvården emellertid kostnadsfri och för 19–20-åringar ersätts 75 procent av vårdkostnaden.

Läkemedel

I Norge utgår för de flesta läkemedel som förordnas av läkaren ingen ersättning, vilket betyder att du betalar fullt pris för läkemedlen på apoteket. Om läkaren emellertid skriver ut ett blått recept (blå resept, vanligtvis läkemedel för kroniska sjukdomar), betalar du 38 procent av läkemedlets pris på apoteket (dock högst 520 norska kronor). Barn under 16 år får dessa läkemedel kostnadsfritt.

Vård på sjukhus

Vanligtvis remitterar läkaren dig till sjukhusvård, men i nödfall kan du söka dig direkt till det närmaste sjukhuset eller det närmaste sjukhuset som har avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Sjukhusvården och medicinerna är kostnadsfria, när du visar upp en identitetshandling eller ditt FPA-kort.

För öppenvård och behandling hos en specialistläkare på sjukhuspolikliniken debiteras patientavgifter på samma sätt som hos allmänläkaren. För barn under 16 år och vissa specialgrupper är poliklinikbesöken kostnadsfria. För vissa bilddiagnostiska undersökningar (till exempel röntgen, ultraljud) och artiklar (till exempel sjukhuskläder) måste du eventuellt betala tilläggsavgifter.

Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri.

Reseersättningar i Norge

När du under din vistelse i Norge reser till läkaren eller sjukhuset kan du få ersättning för resekostnaderna. Ersättning betalas för den förmånligaste resvägen och det förmånligaste färdsättet som finns tillgänglig.

Självriskandelen är 133 norska kronor för enkel resa och 260 norska kronor för resa tur och retur. Ersättning utgår för den kostnad som överskrider dessa gränser. Spara kvitton för resorna eftersom de behövs som bilagor till din ersättningsansökan. Ersättning ska ansökas inom sex månader från att resan gjordes. Ytterligare information om ansökan om reseersättningar fås på servicenumret för patientreseärenden, 05515 (samtal från Norge), och på webbplatsen.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt på hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än vad du normalt skulle ha använt, har du rätt till ersättning från Norge. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså lika mycket för returresan som du skulle ha betalat för det normala färdsättet som frisk.

För att få ersättningen krävs att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Norge där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.