Marocko

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa ambulansnödnumret 15.


Hälso- och sjukvård

I Marocko finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. De flesta hälsovårdsenheterna inom den privata sektorn ligger i Casablanca, Rabat och de övriga stora städerna. I Rabat finns en bestående privatmottagning med en finländsk barnläkare. Sjukhusförhållandena i Rabat har beskrivits som nödtorftiga.

Tjänster inom den specialiserade sjukvården finns inte alltid tillgängliga. Tandvården håller en rimlig kvalitetsnivå och priserna ligger på samma nivå som i Finland. På landsbygden är tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster mycket begränsad.

Personalen vid privata och offentliga sjukhus är högutbildade men engelskakunskaperna är låga eller obefintliga. På de offentliga sjukhusen är brådskande vård kostnadsfri, men av utlänningar krävs ofta betalning till exempel för vård som kräver övernattning. På privatsjukhusen i Marocko håller vården avsevärt högre standard än inom den offentliga sektorn. Om ditt tillstånd kräver mer krävande vård i Marocko, rekommenderas det att du hämtar en medicinsk bedömning hos två olika läkare.

Resenärer till Marocko bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. Hotell på de stora turistområdena kan ha egna kliniker där man får vård även utanför mottagningstiderna.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

Apotek finns i städerna och på landsbygden. Kontaktuppgifterna till det jourhavande apoteket anges ofta på apotekens dörrar. Tillgången till de vanligaste receptbelagda och receptfria läkemedlen är god, men speciella läkemedel kan det vara svårt att få tag i. En del apotek säljer läkemedel utan recept från en läkare.