Malta

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

På Malta får du offentliga hälso- och sjukvårdstjänster via hälsovårdscentraler och sjukhus.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vanligtvis nödvändig sjukvård kostnadsfritt. Du får information om tjänsterna och kontaktuppgifter vid det maltesiska hälsoministeriet.

Det finns även många privata hälso- och sjukvårdstjänster som bedrivs separat från de offentliga tjänsterna. När du använder dessa betalar du för vården själv.

Läkare

Du får läkarvård genom att uppsöka en offentlig hälsovårdscentral (Government Health Centre). På Malta finns åtta hälsovårdscentraler och kontaktuppgifterna till dessa finns på hälsoministeriets webbplats. När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling är vården kostnadsfri. Observera att du ska visa upp originalhandlingen, en papperskopia av kortet räcker inte. Om du inte har ditt europeiska sjukvårdskort med dig, debiteras du fullt pris för läkarbesöket som du måste betala (kontant eller med kreditkort) innan du lämnar vårdenheten.

Tandläkare

I akuta och brådskande fall får du tandvård kostnadsfritt vid hälsovårdscentralerna. Tillgången till tandvård är emellertid begränsad. De flesta tandläkarna på Malta är privatpraktiserande och kostnader för privat tandvård ersätts inte.

Läkemedel

För receptbelagda läkemedel som en läkare förordnat utgår ingen ersättning på Malta. Det enda undantaget från detta är läkemedelsbehandling på sjukhus, som är kostnadsfri under anstaltsvård och tre dagar efter utskrivning från sjukhuset. I övriga situationer betalar du alla läkemedelskostnader själv.

Vård på sjukhus

Vården är kostnadsfri på offentliga sjukhus när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Också sjukhusvård i nödsituationer är kostnadsfri. För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare.

Ambulanstransporten är kostnadsfri i nödsituationer.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.