Luxemburg

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

I Luxemburg betalar du vårdkostnaderna först själv. Du kan sedan ansöka om ersättning hos Luxemburgs nationella sjukförsäkringskassa, Caisse nationale de santé (CNS). CNS har flera verksamhetsställen i Luxemburg. Kontaktuppgifterna hittar du på CNS webbplats. Du hittar nyttig information om hälso- och sjukvården även i Luxemburgs franskspråkiga hälsoportal.

Visa alltid upp ditt europeiska sjukvårdskort vid besök inom hälsovården (läkare, sjukhus, apotek). Då vet personalen att de ska tillämpa Luxemburgs officiella ersättningstaxor på din vård.

Läkare

Du kan välja själv vilken allmänläkare eller specialist du vill besöka. Samtliga läkare lyder under CNS. Du kan uppsöka en specialist direkt utan en remiss från allmänläkaren. Alla läkare har ett offentligt sjukförsäkringsavtal och därmed kan du ansök om ersättning för vården i Luxemburg. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

På mottagningen betalar du för vården själv. Be om kvitto för alla betalningar, så kan du sedan vända dig till den lokala CNS och ansöka om ersättning. Ersättningsnivån varierar från 80 till 100 procent. På ersättningsprocenten påverkar bland annat hur många besök du gjort. Kostnaderna kan vara högre utanför mottagningstiderna samt på veckoslut och helger.

Tandläkare

Du kan fritt välja vilken tandläkare du vill besöka. Samtliga tandläkare lyder under CNS. För vissa behandlingar hos tandläkaren krävs förhandsmedgivande från CNS och du ska därför kontakta CNS före ditt besök på mottagningen och fråga om din behandling ersätts. Av kostnaderna ersätts hela kostnaden upp till 60 euro om året och av kostnaderna som överskrider detta ersätts 88 procent.

Läkemedel

Du kan hämta ut läkemedel som en läkare i Luxemburg har förordnat åt dig i vilket apotek som helst. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och spara kvittot för inköpen. Mot uppvisande av kvitton och receptet kan du ansök om ersättning från sjukkassan. Ersättningsnivån varierar från 0 till 100 procent. För de flesta läkemedlen ersätts 78 procent av priset. Nivån fastställs utifrån svårighetsgraden av den sjukdom som läkemedlet är avsett för. För en del läkemedel som är mindre nödvändiga utgår ingen ersättning.

Observera att du behöver recept för nästan alla läkemedel i Luxemburg (till exempel allergimediciner). För att skaffa vissa läkemedel krävs även CNS godkännande. Kontrollera hos läkaren om du behöver kontakta CNS innan du köper ett läkemedel.

Vård på sjukhus

Vid behov kan läkaren remittera dig för vård på sjukhus. Alla sjukhus i Luxemburg hör till CNS. Visa upp remissen, ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling i receptionen när du kommer till sjukhuset. På så sätt betalar CNS din sjukhusvård (förutom läkararvoden) och du debiteras endast självriskavgiften. För vuxna är avgiften 20,93 euro per dygn för högst 30 vårddagar per år. Vård av barn under 18 år är kostnadsfri. Om du vill ha ett privatrum på sjukhuset, betalar du själv tilläggskostnaderna för detta. Observera att läkarens konsultation inte ingår i priset för vården, utan läkararvodet betalar du själv på sjukhuset. För det kan du ansöka om ersättning på samma sätt som för andra läkarkostnader.

Inte alla sjukhus i Luxemburg har jour utanför tjänstetiderna. Sjukhusen ordnar jouren enligt ett ambulerande schema. Information om jourschemat hittar du i tidningar, på apotek, på läkarmottagningar och på listor som finns på dörrarna till alla sjukhus.

Till sjukhuset är det bra att ta med sig alla handlingar som rör vården och dessutom handdukar, tvål, tandborste, nattlinne eller pyjamas och andra personliga artiklar, eftersom sjukhusen fakturerar extra för dessa.

I nödfall är ambulanstransporten kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Om ambulanstransporten inte är brådskande,, debiteras du 30 procent av transportavgiften (andelen fastställs av myndigheterna i Luxemburg och ändras då och då). Faktureringsgrunden är 1,12 euro per kilometer och minimiavgiften är 34 euro per transport. Transport med flygambulans i nödfall är kostnadsfritt.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.