Litauen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

I Litauen sköts den offentliga sjukförsäkringen av statens patientkassa Valstybinė ligonių kasa, VLK, som har fem regionala enheter. Information om hälso- och sjukvården som tillhöra sociala tryggheten finns på kassans webbplats på litauiska och delvis på engelska och du får information även genom att skicka e-post till adressen vlk(at)vlk.lt. VLK:s telefonnummer är +370 5 236 41 00.

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med den regionala patientkassan (Territorial Health Insurance Funds – THIF/Teritorinė ligonių kasa). Du får listan över vårdenheter som är med i patientkassan, bland annat läkare och läkarstationer, vid de regionala THIF-enheterna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling hos läkaren så får du vården utan kostnad.

För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare och vården är kostnadsfri. Om du besöker en privatläkare som inte har ett avtal med THIF, betalar du själv vårdkostnader.

Tandläkare

Om du behöver bråskande vård, sök dig hos en sådan tandläkare som har ett avtal med den regionala patientkassan (THIF). Med det europeiska sjukvårdskortet är vården kostnadsfri, med undantag för materialkostnaderna i tandvården, till exempel lagningsmaterial. I Litauen finns emellertid bara ett begränsat antal avtalstandläkare och majoritenav tandläkarna i Litauen är privatpraktiserande. Som privatpatient betalar du hela vårdkostnaden själv.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Litauen förordnat åt dig ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket. Patientkassan ersätter vissa läkemedel som det litauiska hälsoministeriet har godkänt. För dessa läkemedel ersätts 50–100 procent av priset. Du får alltså inte nödvändigtvis ersättning för alla läkemedel, för vissa betalar du fullt pris. Om ditt läkemedel är godkänt för ersättning, dras ersättningen av från priset direkt på apoteket.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med en remiss från en allmänläkare eller från en specialist. I nödfall kan du gå direkt till ett sjukhus. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling eller passet på sjukhuset så är sjukhusvården kostnadsfri.

Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.

Att uppsöka vården

På den litauiska kontaktpunktens webbplats finns licenserade serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i landet listade. På sidan kan du söka privata och offentliga sjukhus, apotek och tandläkarmottagningar. Listorna är på litauiska.

Vårdpraxis

Vård hos en specialist inom den offentliga hälso- och sjukvården är kostnadsfri om du har en remiss.  Privatsjukhus och privata vårdinrättningar kan ha varierande praxis vad gäller remisser.

Vårdkostnaderna

Det litauiska hälsoministeriet fastställer priserna på tjänster inom landets offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Priserna för de vanligaste offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna finns på den litauiska kontaktpunktens webbplats. Privata serviceproducenter prissätter själv sina tjänster. Om du söker dig till vård inom privatsektorn ska du begära prisinformation direkt hos vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet i vården

Om du anser att du fått felaktig eller bristfällig vård i Litauen, kan du överklaga direkt hos sjukhuset eller inrättningen som gett vården. Den vårdgivande instansen är skyldig att besvara klagomålet inom 20 vardagar. Mer information om besvärsförfarandet hittar du på den litauiska kontaktpunktens webbplats.